Blog

Grip krijgen op succesvolle implementatie van zorgpaden?

Op onze vraag om ervaringen te delen met het ontwikkelen van zorgpaden binnen de eigen organisatie kregen we allerlei reacties binnen. Reacties die vaak een gemeenschappelijke deler hebben: implementatie van een zorgpad neemt veel tijd in beslag en het levert vaak onnodige obstakels op. Wellicht herkent u een aantal van deze reacties wel:

Quote 1: “We zijn nu al 2,5 jaar bezig met het ontwikkelen van zorgpaden binnen onze organisatie. Veel vooruitgang is inmiddels geboekt, maar toch zijn een aantal zaken nog steeds niet duidelijk. Het komt bijvoorbeeld nog steeds voor dat de ene therapeut al klaar is en de andere nog niet, moet de ene dan ook nog langer doorgaan?”

Quote 2: “Bij ons is wel duidelijk hoeveel behandelingen nodig zijn binnen elk zorgpad en door wie deze behandelingen gegeven moeten worden, maar dit vertaalt zich nog niet in een overzicht van de benodigde capaciteit. Hierdoor is het voor de planners erg ingewikkeld om de behandelingen volgens het behandelplan in te plannen.”

Quote 3: “Hoe zorgen we ervoor dat we ons ook allemaal aan de duidelijke afspraken houden die zijn opgesteld bij het zorgpad? Doorgeven van mutaties is een voorbeeld: hoe om te gaan met een behandelaar die toch nog op het laatste moment een aantal vrije dagen doorgeeft?”

Dit is zomaar een greep van de reacties die duidelijk maken dat succesvol implementeren van een zorgpad niet ‘zomaar’ goed gaat. Veel organisaties zijn hier zo’n 2 jaar mee bezig en lopen gaandeweg tegen allerlei hobbels aan. Het hebben van een duidelijke inhoud met een goed omschreven zorgpad blijkt onvoldoende. Organisaties hebben dus wel een en ander beschreven en op orde, maar tussen wat op papier staat en hoe dit daadwerkelijk wordt toegepast onstaat vaak een verschil.

Werken met zorgpaden vraagt om een verandering in de cultuur van de organisatie, waarbij goede procesbegeleiding een must is om te slagen. “Het kleine zorgpaden handboek”, dat momenteel ontwikkeld wordt door CC, biedt een stapsgewijze aanpak om dit proces te doorlopen. Aangevuld met onze ervaring en expertise op het gebied van begeleiden van verandertrajecten en logistieke vraagstukken biedt dit handboek een goed handvat om grip te krijgen op succesvolle implementatie.

Nieuwsgierig geworden? Wij horen graag uw reactie: info@cczorgadviseurs.nl