Blog

Het kleine zorgpaden handboek

23 april 2012 | De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het realiseren van “Het kleine zorgpaden handboek”, een praktische handleiding om in 7 stappen zorgpaden succesvol in te voeren. Deze editie richt zich met name op de revalidatiesector, iedere stap in het boek wordt versterkt met voorbeelden en ervaringen uit de praktijk.

De aanleiding hiervoor was dat CC ziet dat veel organisaties binnen de revalidatiesector, maar ook in de GGZ met zorgpaden aan de slag willen, maar worstelen om dit succesvol te implementeren. Wij hebben inmiddels vanuit de adviespraktijk diverse ervaringen op gedaan. Middels dit boek hopen we bij te dragen aan het succesvol integreren van zorgpaden binnen zorgorganisaties.

Het boek is tot stand gekomen in samenwerking met meerdere professionals en managers die hun ervaringen met ons hebben willen delen. Dit heeft vele inzichten opgeleverd. Aangezien de voorbeelden sterk gericht zijn op de revalidatiesector is er besloten om twee edities te publiceren, de eerste gericht op de revalidatiesector en de tweede editie specifiek voor de GGZ sector volgt spoedig. De methodiek zelf, de stappen die worden beschreven, is echter ook binnen andere sectoren te gebruiken.

In het kader van kennisdeling hebben we u destijds ook gevraagd naar uw ervaringen met het invoeren van zorgpaden, om deze voorbeelden ook op te nemen in het handboek zodat anderen hiervan kunnen leren. Inmiddels hebben een aantal professionals en managers vanuit de revalidatiesector hun ervaringen met ons gedeeld. Wij hebben deze geleerde lessen opgenomen in het handboek.

Na de zomer staat de editie voor de GGZ gepland, waarin specifieke GGZ voorbeelden zijn opgenomen. Hiervoor organiseren wij op 5 juni 2012 een invitational, waar de toepassing van deze methodiek binnen de GGZ wordt getoetst. Meer over deze dag, die in het teken staat van kennisdeling, volgt spoedig. Ook zullen dan praktijkervaringen worden gedeeld. We houden u hiervan op de hoogte.

Het handboek is een praktisch leidraad geworden, gebaseerd op een bewezen methodiek, het 7-fasen model van Vanhaecht et al. (2010), met een waardevolle verdieping van zorglogistiek, patiëntenparticipatie en veranderkunde, gebaseerd op onze adviespraktijkervaring. In het boek vindt u naast de beschrijving van de stappen vele geleerde lessen, do’s/don’ts en ook een aantal werkbladen die u binnen uw organisatie kunt gebruiken. 

Het handboek is vanaf half mei 2012 leverbaar en kost €17,50. Voor meer informatie of het aankopen van een boekje, klik hier.