Blog

Hoeveel VAR’s zijn er in Nederland?

Hoe zit het nu met het aantal VAR’s in Nederland? Een landelijk onderzoek geeft opvallende inzichten.

Landelijke peiling van de VAR

Voor een peiling uitgevoerd door het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van de Hogeschool Utrecht (HU), in opdracht van V&VN en CC zorgadviseurs zijn 579 Nederlandse zorginstellingen gevraagd of zij een Verpleegkundige Advies Raad of Verpleegkundig Staf Convent hadden. In totaal heeft 91% van de instellingen gereageerd en blijkt dat er in totaal 144, dus 24%, VAR’s/VSC’s in Nederlandse zorginstellingen actief zijn. Echter, de verschillen tussen de sectoren zijn opmerkelijk groot:

VAR  per sector in Nederland

Op naar een jaarlijkse meting

Peilingen zijn noodzakelijk om inzicht te krijgen in de VAR ontwikkeling in Nederland en om deze te verbeteren. Voor het eerst is nu exact in kaart gebracht welke instellingen een vorm van gedeeld bestuur (shared governance) hebben. Vanaf nu zal er elk jaar een dergelijke uitgebreide meting worden verricht door de HU, aangevuld met vragen over bijvoorbeeld de verschillende thematieken waar VAR’s/VSC’s zich mee bezighouden en de fase van ontwikkeling en invloed. Zo ontstaat er beter inzicht in de ontwikkeling van de VAR. En dit is noodzakelijk, want er staat nog een hoop te gebeuren.

De rol van CC zorgadviseurs

CC draagt graag bij aan de ontwikkeling van de VAR’s in Nederland, door zorgorganisaties en VAR’s/VSC’s te ondersteunen bij het vergroten van beleidsbeïnvloeding door verpleegkundigen en verzorgenden. CC verzorgt regelmatig (in-company) trainingen en organiseert netwerkbijeenkomsten. Geïnteresseerd? Binnenkort worden de trainingen “VAR: Basisvaardigheden” en “Training en Leiderschap voor Voorzitters” gegeven.

VAR-infographic-def

Download deze infographic over VAR in Nederland