Blog

In-company maatwerk voor VAR’s

De In-company programma’s bieden u de mogelijkheid om gericht te investeren in de ontwikkeling van zorglogistieke kennis en vaardigheden binnen uw organisatie. De programma’s worden op maat gemaakt, dat houdt in dat ze volledig worden afgestemd op de doelgroep van en de specifieke vraagstukken die spelen in uw organisatie. Onze jarenlange ervaring met VAR’s in verschillende zorgsectoren in Nederland helpen om inzicht te krijgen in de positie van uw VAR in de organisatie en biedt ondersteuning in het helder krijgen van vervolgstappen voor uw VAR.

Naast opleidingen op maat bieden wij ook In-company ready made programma’s aan. Omdat het materiaal reeds aanwezig is, kost het ontwikkelen van deze programma’s minder tijd. Zowel de opleidingen op maat als de ready made programma’s hebben zich in de praktijk reeds succesvol bewezen.

Reacties van klanten:


“De inhoud van de training gaf een goede balans tussen persoonlijke-, VAR- en organisatiefactoren. Het samenspel hiertussen werd in de training duidelijk en heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Het resultaat van de training was heldere en concrete doelstellingen en verbeterpunten.”.

“De training sloot goed aan bij onze behoeften. Daardoor heeft er een verandering in ons denken plaatsgevonden, waardoor wij als VAR sterker zijn geworden. We zijn ons meer bewust van onze positie en mogelijkheden.”

“De training was zeer verhelderend met een waardevolle bijeenkomst met de Raad van Bestuur. Ik begrijp nu de werkelijke functie van de VAR en heb nu de juiste tools in handen om goed van start te gaan.”

Verschillende vraagstukken

Het maatwerk wordt aangepast op het vraagstuk van uw VAR. Er zijn veel mogelijkheden denkbaar. Een greep uit de vele mogelijke vraagstukken van maatwerk:

  • De VAR is met veel enthousiasme opgezet en heeft een aantal adviestrajecten gedaan en verschillende activiteiten voor de verpleegkundige beroepsgroep georganiseerd. Hoe kan je ervoor zorgen dat de VAR doorgroeit naar een gelijkwaardige adviseur/partner en geen veredelde feestcommissie wordt?

  • VAR-leden hebben te maken met twee verschillende ‘petten’ die zijn hebben, namelijk de et van verpleegkundige of zorgmedewerker en de pet van VAR-lid. Hoe kunnen VAR-leden omgaan met deze twee petten en de prioriteiten en competenties die daarbij komen kijken?

  • VAR’s hebben te maken met verschillende verwachtingen, onder andere  van de Raad van Bestuur. CC Zorgadviseurs kan een training op maat verzorgen waarin de Raad van Bestuur en de VAR samen aan een training deelnemen om tot nadere afstemming en verdere ontwikkeling te komen. 
  • Netwerken is belangrijk om de positie van de VAR in de organisatie te verstevigen. CC zorgadviseurs biedt ondersteuning in het ontwikkelen van een heldere strategie en ondersteunt VAR’s in de concrete vervolgstappen die zij kunnen nemen.

  • Een belangrijke taak van de VAR is het beïnvloeden van andere gremia. Tijdens een training wordt gekeken op welke wijze de samenwerking met de Raad van Bestuur vormgegeven kan worden en hoe een VAR kan zorgen voor binding met de verpleegkundige beroepsgroep en andere gremia.

  • De VAR heeft een gevestigde positie als het gaat om adviestrajecten voor de Raad van Bestuur. Hoe kan de VAR groeien naar het niveau van partner of beïnvloeder zonder dat adviezen onder het mom van ‘ongevraagd advies’ in de bureau la van de Raad van Bestuur verdwijnen?

Meer informatie

Uiteraard zijn er vele andere vraagstukken mogelijk. Afhankelijk van het vraagstuk wordt afgestemd welke tijd de training in beslag zal nemen, bijvoorbeeld een dagdeel, een eendaagse training of een tweedaagse training. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via Info .