Scroll to top

Ingrid Janssen

Adviseur

Ingrid Janssen was 10 jaar werkzaam als fysiotherapeut en vervolgens studeerde zij Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting Beleid en Beheer van de gezondheidszorg) in Maastricht. Sinds 1998 is zij werkzaam als projectleider, adviseur, trainer en coach in alle sectoren van de gezondheidszorg. Zij maakt daarbij onder meer gebruik van methodieken zoals zorgpaden (Universiteit van Leuven), doorbraakprojecten (IHI) en de op lean-management gebaseerde Productive series (NHS).
Ingrid begeleidt beroepsverenigingen en instellingen bij de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en borging van zorgpaden, zowel op landelijk als op organisatieniveau. Zij is mede-auteur van het werkboek Van kennis naar doen. Voortdurend verbeteren, methoden en technieken voor reflectieve professionals en begeleidt rondom dit onderwerp regelmatig groepen professionals.

Ook ondersteunt Ingrid instellingen binnen de V&V bij de implementatie van het kwaliteitskader. Zij is werkzaam als primair proces coach bij Waardigheid en trots op locatie. Binnen dit programma begeleidt zij complexe verandertrajecten gericht op het verbeteren van persoonsgerichte en veilige zorg, het welzijn van de cliënten, processen en professionele kwaliteit. Hierbij ligt de focus op een verandering in het primair proces en op de rol van het operationeel en tactisch management hierin. Zij werkt in co-creatie met de bij de verandering betrokken medewerkers en draagt daarin zorg voor strategisch alignement.