Innovatie

Samen werken aan de zorg van morgen

Innovatie en technologie in de zorg vormen een voorwaarde voor een duurzame samenleving. CC ondersteunt haar klanten daarbij. Of het nu gaat om nieuwe manieren van organiseren (zoals zelfsturing), invloed van technologie op het primaire proces (bijvoorbeeld E-health) of de ontwikkeling van nieuwe product- en dienstverlening (bijvoorbeeld voor de Wmo). Dit gebeurt altijd met de eindgebruiker voor ogen.

Onze eigen innovatie sluit daar naadloos bij aan, volgens de best passende methodieken, met behulp van tools die de verandering ondersteunen en met e-learning wanneer nodig. Deze innovatie is specifiek door ons ontwikkeld of samen ontworpen met toonaangevende organisaties in het binnen – en buitenland (zoals Hotflo, NHS Improvement Quality). Onze kennis van het zorglandschap en inhoudelijke expertise vormen hierbij de basis en zijn Evidence Based waar mogelijk en nodig.

Met behulp van masterstudenten van onder meer de Erasmus Universiteit en de Radboud Universiteit doet CC onderzoek onder de noemer Trends & Evidence. Op deze wijze wordt de kennis en ervaring van onze adviseurs gecombineerd met de onderzoeksvaardigheden van masterstudenten om tot gefundeerde antwoorden te komen.