Blog

Invloedrijke VAR, dat word je niet zomaar!

Eerder sprak ik mijn verwachting uit dat Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraden (VAR’s) zich de komende jaren steeds meer bezig gaan houden met de vraag hoe te zorgen dat de verzorgende en de verpleegkundige beroepsgroep binnen een zorgorganisatie eigenaar wordt van de eigen beroepsontwikkeling en vakgebied. Iets dat hard nodig is gelet op de vele transities in de zorg. Transities die vragen om herijking van de professionaliteit. Nieuwe multidisciplinaire relaties zijn nodig. Focus op nieuwe soorten van dienstverlening. Ketenzorg over de muren heen. En dat al met als doel hoog kwalitatieve, veilige en efficiënte zorg en dienstverlening. Dat de VAR hierin een belangrijke verantwoordelijkheid heeft, is voor tal van VAR’s niet meer een vraag, maar wel… hoe dit te realiseren?

Belang van VAR’s is duidelijk

Het vraagt een sterke mate van beleidsbeïnvloeding, afstemming met en beïnvloeding van stakeholders in de organisatie en niet in de laatste plaats een constructieve dialoog met de eigen beroepsgenoten. Ga er maar aanstaan, in een zorgorganisatie waarin sprake is van jarenlange opgebouwde patronen met een gevestigde orde die in beweging dient te komen!
Het is iets dat de VAR niet alleen kan. Gelukkig dat bestuurders en managers steeds meer het belang inzien van een krachtige professionele beroepsgroep en zich bewust zijn dat de VAR zich, als representant van de beroepsgroep, moet kunnen bewegen op het niveau waar het ertoe doet. Dat gaat aan inhoudelijke expertise voorbij, er zijn nieuwe competenties nodig. Een professionele ontwikkeling die op de lange termijn is gericht. Alleen dan kan de VAR een speler van formaat worden.

VAR’s en CC zorgadviseurs werken samen aan invloedrijke VAR’s

Wij constateren dat zowel VAR’s als Raden van Bestuur beseffen dat wat van de VAR verwacht wordt niet vanzelf gaat. Sterker nog, men beseft dat langdurige en een planmatige ontwikkeling van de VAR nodig en wenselijk is. Dit heeft ertoe geleid dat een twaalftal VAR’s inmiddels gekozen heeft voor een driejarige ondersteuning van CC zorgadviseurs. Dit zogenaamde ondersteuningsabonnement gaat uit van maatwerk. Dat wil zeggen dat er een passend ondersteuningstraject wordt geboden op basis van de ambitie en ontwikkeldoelen van de VAR in relatie tot de organisatiedoelstellingen.

Ondersteuningsmogelijkheden

Het ondersteuningsabonnement van drie jaar kent een grote variëteit aan ondersteuningsmogelijkheden. Zo kan er gedacht worden aan:

  • één- of meerdaagse trainingen voor VAR-leden, al dan niet samen met stakeholders en de verpleegkundige/verzorgende interne vertegenwoordigers; 
  • begeleiding van beleidsbijeenkomsten met Raad van Bestuur en stakeholders; 
  • training on the job/coaching van adviesteam, dagelijks bestuur of voorzitter; 
  • intervisie; 
  • specifieke competentieontwikkeling, zoals professioneel adviseren, effectief communiceren, omgaan met de politieke arena en veranderkunde. 

Naast het palet aan mogelijkheden en het maatwerk, heeft de keuze voor het abonnement een financieel voordeel ten opzichte van afname van afzonderlijk aanbod.

Mocht u interesse hebben of nadere informatie willen, u kunt contact opnemen met:


Roland Peppel
, partner
r.peppel@cczorgadviseurs.nl, 06 53 29 02 31

of met de CC-trainer/adviseur waarmee u reeds contact heeft:


Theo Koks

t.koks@cczorgadviseurs.nl, 06 22 21 93 41


Ria Ballering

r.ballering@cczorgadviseurs.nl, 06 53 22 51 55