Scroll to top

Is vreugde in werk belangrijk tijdens een pandemie?


Maaike Veenvliet - 9 april 2020 - 0 comments

Derek Feeley IHI President en CEO heeft een mooi artikel geschreven, waarom – ook op dit moment – aandacht besteden aan vreugde op het werk belangrijk is.

Waarom zou je nu over vreugde praten, stelt hij als vraag. Als hij dacht dat werkvreugde alleen maar bestond uit het houden van pizzaparty’s en het eten van cake, dan zou hij het ermee eens zijn dat er tijdens een pandemie meer en belangrijkere kwesties aan de orde moeten worden gesteld. Maar hij gelooft dat werkvreugde gaat over het cultiveren van een gevoel van doelgerichtheid, betekenis geven en vervulling. Daarom voelt hij zich genoodzaakt aandacht te vragen voor de effecten die ontstaan door de lange uren werken, stress, frustratie, angst en ongekende risico’s waarmee gezondheidswerkers op dit moment worden geconfronteerd. En dat deze effecten waarschijnlijk lang zullen aanhouden ook nadat de huidige crisis over het hoogtepunt heen is.

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg vergelijkt hij met brandweerlieden, die in brandende gebouwen aan het werk zijn. Ze zijn toegewijde werkers, ze geven zich zelf om anderen te redden, terwijl ze zelf met ernstige gevaren worden geconfronteerd. Hij refereert aan een uitspraak van Lakshman Swamy, MD, van het Boston Medical Center : “Als arts op de intensive care voelt de zorg voor patiënten tijdens deze pandemie, als waarvoor we geboren zijn. Hiervoor heb ik jaren gestudeerd. Hier zijn, gaan en staan we voor . . . Maar de uitdaging is, wanneer we ons niet veilig voelen, dat het werk dan angstaanjagend is.”

Feeley kent de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, mensen die altijd bereid zijn geweest om hun werk zonder al te veel tamtam te doen. Hij ziet ook dat er op leiders en beroepsbeoefenaren nog veel af gaat komen. De enorme omvang van deze ziekte dwingt leiders in de gezondheidszorg om anders na te denken over de offers die zij nu van hun personeel vragen en die naar verwachting ook in de komende periode nog nodig zullen zijn.

Een manier om dit te doen is door een bedrieglijk eenvoudige vraag te stellen. Dat is een eerste stap in het cultiveren van werkvreugde. De IHI raadt organisaties aan om hun personeel te vragen: “Wat is voor jou het belangrijkste?”.
Deze vraag is belangrijker dan ooit, omdat Feeley van mening is dat de antwoorden die we nu zullen horen in de afgelopen weken mogelijk zijn veranderd.

Veel mensen die in de gezondheidszorg werken – verpleegkundigen, artsen, paramedici, facilitair medewerkers, medewerkers voedingsdienst, technici en anderen – hebben bijvoorbeeld begrijpelijk zorgen over hun eigen persoonlijke veiligheid of het gebrek daaraan. Ze kunnen zich zorgen maken over ouders of immuun gecompromitteerde familieleden of kinderen die thuisblijven van school of universiteit. Leiders in de gezondheidszorg moeten het personeel helpen deze kwesties aan te pakken op manieren die ze misschien nooit eerder hebben gedaan.

Derek Feeley verwacht dat de mensen die het dichtst bij de zich ontwikkelende pandemie staan ons enorm veel zullen leren over het potentieel – en mogelijk ook de beperkingen – van hoe plezier in het werk het personeel in de gezondheidszorg kan versterken in tijden van extreme stress. Voorlopig blijft de IHI geloven dat hele systeemoplossingen nodig zijn om werkplezier te bereiken, vooral in tijden van crisis. Nogmaals stelt hij dat de topprioriteiten voor leiders moeten zijn het toerusten en beschermen van personeel en samen met de overheid het uitbreiden van de testmogelijkheden voor het personeel. En steeds de passende maatregelen nemen om de veiligheid van de bevolking te waarborgen.

Hij pleit ervoor dat leiders/ managers nadenken over de volgende acties:

  • Het hoger doel in het oog blijven houden – In tijden van druk en uitdagingen kan het gemakkelijk zijn om ons te concentreren op de urgente kwesties die voor ons liggen en dan kunnen we onze principes uit het oog verliezen. Mensen worstelen met het voor elkaar krijgen van al hun dagelijkse taken, de nieuwe vereisten en de veranderingen in beleid en hun werkomgeving. En juist in tijden als deze moeten leiders tijd doorbrengen met het personeel op de zorglocatie, ze moeten de uitdagingen en moeilijkheden zien waarmee ze worden geconfronteerd, belemmeringen wegnemen, hun inspanningen erkennen en waarderen en iedereen de richting wijzen van wat echt belangrijk is, namelijk het bieden van de best mogelijke zorg voor hun patiënten.
  • Individuele veerkracht en zingeving vergroten – Hoewel we niet alleen op individuele veerkracht mogen vertrouwen als antwoord op onze huidige uitdagingen, moeten we er wel alles aan doen om ervoor te zorgen dat mensen zien dat hun werk een verschil maakt in het leven van hun patiënten en collega’s.
  • Teamwork in standhouden – Teams komen zwaar onder druk terwijl ze nieuwe focus moeten aanbrengen in hun werk, op nieuwe/ andere afdelingen worden ingezet en soms ook andere werkzaamheden binnen de organisatie moeten doen. Leiders/ managers moeten manieren vinden om teamwerk te behouden, ook al zijn sommige teams uit elkaar gegaan, omdat ze zich moeten aanpassen aan de veranderende behoeften van hun patiënten en organisatie.
Framework-for-safe-reliable-and-effective-care
  • Psychologische veiligheid creëren en aanmoedigen – Hier verwijst hij naar het raamwerk voor veilige, betrouwbare en effectieve zorg. Essentie is een psychologisch veilige omgeving, waarin: “Iedereen vragen kan stellen zonder dom over te komen. Iedereen feedback kan vragen zonder incompetent te zijn. Iedereen respectvol kritisch kan zijn zonder negatief over te komen. Iedereen innovatieve ideeën kan aandragen zonder als storend te worden ervaren.”

Feeley onderkent dat ook op alle leiders in de gezondheidszorg een enorm appel wordt gedaan. Wat hem hoop geeft in deze moeilijke tijden is dat leiders in de gezondheidszorg bereid en in staat zijn om elkaar te helpen, vol overtuiging en belangeloos. En daar heeft hij heel veel respect voor.

Hij sluit af met zijn belofte dat de IHI er alles aan zal blijven doen om samen met anderen te leren. Hij zegt: “We zullen het beste delen van wat we vinden en ontwikkelen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we eerder de antwoorden krijgen die we nodig hebben als we samen door deze moeilijke tijden navigeren”.