Landelijke programma'sLeren

Bijeenkomst Proeftuinen Ouderenzorg: de belangrijkste uitkomsten

By 18 februari 2015 No Comments

CC zorgadviseurs begeleide op 12 februari de laatste bijeenkomst van het leernetwerk Proeftuinen Ouderenzorg, wat plaatsvond bij de V&VN. De V&VN plaatste naar aanleiding hiervan onderstaand artikel met de belangrijkste uitkomsten:

“Deelnemers van de zeven leerateliers en stakeholders kwamen bijeen om de waardevolle inzichten van het afgelopen anderhalf jaar om te zetten in concrete vervolgactiviteiten en/of samenwerkingsprojecten. Helma Zijlstra, directeur V&VN, sloot de bijeenkomst af met een pleidooi om het Landelijk Netwerk Proeftuinen Ouderenzorg voor te zetten.

De belangrijkste conclusie was dat niet alleen de inzet van hoger opgeleiden in de ouderenzorg van belang is bij de stijgende complexiteit, maar het beter benutten van alle individuele kwaliteiten van alle niveaus in een zorgteam. Belangrijke onderdelen die in ogenschouw genomen moeten worden, zijn uitgewerkt in een model dat na afloop van het project beschikbaar wordt gesteld. Bevindingen uit Proeftuinen Ouderenzorg zijn meegenomen in het plan van staatssecretaris Van Rijn (VWS), waaraan V&VN meewerkt om het te volbrengen.

Het plan

Een greep uit het plan: versterken van het academisch denken in de ouderenzorg en de rol en relatie tussen vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Ook het vergroten van ruimte voor de professional om te werken naar de aard van een protocol, en de dialoog aangaan met bestuurders over de bewustwording van wat voor type medewerkers je nodig hebt en van welke kwaliteit, komen in het plan aan bod.

De wijze waarop het project is uitgevoerd heeft meer opgeleverd dan het beantwoorden van één enkele vraag. De dialoog met elkaar over vraagstukken in de langdurige zorg is waardevol geweest. V&VN pleit daarom voor voortzetting van Proeftuinen Ouderenzorg

Landelijk Netwerk 2015

Als initiatiefnemer van Proeftuinen Ouderenzorg vindt V&VN het van belang dat zij als beroepsvereniging ruimte blijft bieden om te leren en te experimenteren. Zeker in tijden van de grote veranderingen in de zorg. Niet alleen door de beroepsgroepen zelf, maar ook door de directe partners in zorg, zoals de opleidingen. V&VN gaat daarom in 2015 nog twee keer een Landelijk Netwerk Proeftuinen Ouderenzorg organiseren waarvoor de huidige deelnemers van Proeftuinen Ouderenzorg en stakeholders worden uitgenodigd. Hiermee wil V&VN podium blijven bieden aan bestaande en nieuwe initiatieven die uit het project zijn ontstaan.

Inzichten

De leerateliers van Proeftuinen Ouderzorg hebben aangetoond dat ze als werkvorm heel geschikt zijn om vaste patronen te doorbreken en ruimte te creëren om – van elkaar – te leren. Dat is ook hard nodig: de zorg wordt steeds complexer en vraagt om een veranderde aanpak. De deelnemende instellingen van de proeftuinen hebben met het leeratelier in hun instelling belangrijke stappen in benodigde veranderingen kunnen zetten. Ondersteund door de kennis en ervaring die de deelnemende organisaties konden delen in het netwerk dat zij vormden. Het NIVEL onderzoekt de inzichten en resultaten van leerateliers en komt naar verwachting in juni met haar bevindingen naar buiten.

Proeftuinen

Aan Proeftuinen Ouderenzorg hebben de volgende cliëntorganisaties, onderwijsinstellingen, overheid, zorgorganisaties, wetenschaps- en beroepsorganisaties meegedaan: MBO Raad, ROC Midden Nederland, LOC, IGZ, BTN, Verenso, Saxenburgh Groep, Zorgverzekeraars Nederland, Universiteit Maastricht, Zorgspectrum, MANP, Zuid Oost Zorg, Evita, Zinzia, V&VN, Cordaan, ActiVite, ActiZ, VWS, Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde.”