Blog

Management kun je leren

Management is een beroep, iets dat je kunt leren volgens Arjen Jeninga. Er moet volgens hem meer tijd besteed worden aan het aanleren van goed management. Maar wat is precies goed management en welke principes van de manager zijn daarbij essentieel? We vroegen het aan hem in een kort interview:

Wat is management voor jou?

“Management is een beroep, iets dat je kunt leren. Het is geen ‘bijdingetje’ maar een volwaardig beroep. Bij een beroep hoort ook scholing en bijscholing en een gemeenschappelijke taal in de organisatie. Dit gebeurt nog te weinig.

Bovendien is management is voor mij niet hetzelfde als manager. Management begint voor CC zorgadviseurs altijd met waar iemand / een groep verantwoordelijk voor is. Dit is lang niet altijd duidelijk binnen organisaties. Het vaststellen van de verantwoordelijkheid van het management is daarom een erg belangrijk onderdeel.”

Hoe zorg je voor effectief en efficiënt management?

“Simpel gezegd: met correct management op een goede manier uitgevoerd. Correct management op een beroerde manier uitvoeren leidt tot in-efficiency en is zonde. Maar altijd nog beter dan fout management op de goede manier gedaan. Want dat leidt tot efficiënte, maar ineffectieve uitkomsten. En dat is beroerd. Fout management op een slechte manier gedaan leidt tot alleen maar ellende. Die categorie komt, als het goed is, niet veel voor binnen organisaties.

De meeste winst is te behalen door correct management efficiënter te maken en te voorkomen dat fout management efficiënt wordt uitgevoerd. Voorbeelden van de eerste categorie zijn legio. Voorbeelden van de tweede categorie zijn bijvoorbeeld heel efficiënt op bedbezetting sturen, terwijl bedbezetting er niet meer toe doet!”

Welke principes horen bij effectief management?

“Bij effectief management horen een aantal principes die nadrukkelijk richting geven.
Binnen CC zorgadviseurs hanteren we de volgende principes van effectief management:

  1. Focus op het resultaat
  2. Bijdrage aan het geheel
  3. Concentratie op een paar zaken
  4. Kracht benutten
  5. Vertrouwen
  6. Positief denken

Deze principes vormen de meetlat van effectief management. Door toepassing van deze principes zijn keuzes gemakkelijker te maken. En elke manager moet continu keuzes maken.”

Wat is volgens jou het belangrijkste principe van management?

“Het belangrijkste principe voor mij is de bijdrage aan het geheel. Veel mensen vergeten dit omdat ze te veel met hun eigen wereld bezig. In feite is het doel van management juist om bijdrage te leveren aan de organisatie en de filosofie waar de organisatie voor staat.
De principes zijn ingewikkeld, zoals concentratie op een paar dingen. Dat kunnen we bijna niet meer. Daarom moeten we ook uitgaan van de kracht van mensen, in plaats van ze aan te leren waar ze eigenlijk helemaal niet goed in zijn.

Het eerste principe, focus op resultaat, gaat eigenlijk over resultaat in waarde voor de klant. Opvallend is dat niet iedereen zo naar management kijkt. Met andere woorden, de bovenstaande algemene principes worden in de praktijk vaak niet (juist) gehanteerd.”

In welke omgeving is management belangrijk?

“Managers vinden het management van medewerkers het makkelijkste, maar er zijn nog vier omgevingen die management vereisen. Allereerst jezelf managen, wat vaak één van de moeilijkste taken is. Dan je baas managen, ook niet eenvoudig terwijl dit juist ook heel belangrijk is. De buitenwereld managen is een goede derde en je collega’s komen snel daarna. De meest overzichtelijke groep is feitelijk die van de medewerkers.”

Wat moet er veranderen?

“Er moet meer tijd besteed worden aan het aanleren van management. Eigenlijk zijn er maar heel weinig management opleidingen. De opleidingen die bestaan, zoals MBA, gaan over van alles, met name over de organisatie, maar missen vaak de focus op de rol van de manager.

Daarom heeft CC zorgadviseurs een in-company opleiding voor management in teams tot de lagen daarboven (zoals Raad van Bestuur) ontwikkeld. We hebben ondertussen al mooie resultaten geboekt bij verschillende organisaties.”

Meer weten?

Lees meer over de taken van de manager. Binnenkort komt er een vervolg interview over de instrumenten en communicatie van de manager, en meer informatie over de in-company training.