Conflicthantering-in-teams

Conflicthantering
in teams

Effectiever omgaan met conflicten en verschillen
Onze visie

Bij CC zorgadviseurs werken we vanuit de visie dat conflict niet erg is en erbij hoort in organisaties. Als je zelf te maken hebt of hebt gehad met conflict in je team of werkomgeving, dan weet je dat conflict kan leiden tot een slechte sfeer en verminderde prestaties. Daarom vinden wij het belangrijk dat teams op een goede manier leren omgaan met verschillen en conflicten. Voor sommige teams betekent dit dat ze moeten leren om niet bang te zijn voor het conflict en dat een open gesprek voeren veel van hun zorgen weg kan nemen. Voor andere teams betekent het dat ze leren om op een andere, constructieve, manier in gesprek te gaan over hun conflicten, waarbij ze echt naar elkaar (leren) luisteren. Als teams dit onder de knie krijgen, kunnen ze hun potentie ten volle benutten en met plezier aan het werk zijn voor hun klanten.

Peace is not the absence of conflict, but the ability to cope with conflict by peaceful means.

OVER CC

Voor wie is het?

Onze aanpak voor conflicthantering is er voor teams van uitvoerenden of leidinggevenden waar conflict speelt en die daar op een effectievere manier mee om willen gaan. Met conflict bedoelen we ook (onuitgesproken) spanningen, wrijving, ruzie, samenwerkingsproblemen of simpelweg ‘gedoe’.

Wat is het?

Een aanpak waarbij teams op een effectievere manier leren omgaan met conflicten en verschillen. De aanpak vindt plaats in twee fases:

 1. We beginnen altijd bij het conflict, probleem of vraagstuk dat de aanleiding heeft gevormd voor het team om onze ondersteuning te zoeken. We helpen het team om hier een gezamenlijke oplossing voor te vinden en de rust terug te brengen in het team.
 2. Vervolgens kijken we naar de patronen en het systeem in het team dat ertoe heeft geleid dat het team er niet meer zelf uit komt. Teamleden leren hoe zij zelf in het werk kunnen omgaan met de onderlinge wrijving en verschillen die zij tegen komen. Hiermee bouwen ze aan een effectievere en sterkere samenwerking.

Hoe werkt de aanpak?

Fase 1
In de eerste fase van de aanpak starten we met de analyse van het conflict om zo snel mogelijk goed in te kunnen spelen op de huidige situatie. Belangrijke vragen zijn:

 • Wat is er aan de hand?
 • Wie zijn betrokken (direct en indirect)?
 • Wat is de voorgeschiedenis?
 • In welke fase van het conflict bevindt het team zich?
 • Hoeveel vertrouwen en motivatie is er bij betrokkenen om een oplossing te vinden?

Op basis hiervan kiezen we de interventies die nodig zijn om het conflict op te lossen. Vaak zal dit bestaan uit meerdere gesprekken met de directe, en later ook de indirecte, betrokkenen. Wij vervullen hierin de rol van procesbegeleider/mediator. Het proces zal vaak de volgende stappen volgen:

 1. Afspraken maken over het verloop van de bemiddeling
 2. Verkennen van de verschillende kanten van het verhaal
 3. In kaart brengen van de knelpunten
 4. Komen tot oplossingen
 5. Afspraken maken
 6. De indirect betrokkenen meenemen in het proces

Fase 2
In de tweede fase versterken we het team in de omgang met verschillen en conflicten. Dit doen we in verschillende werksessies/trainingen. Het team leert wat de huidige patronen en valkuilen zijn en hoe zij de onderlinge communicatie en omgang kunnen verbeteren. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn:

 • Leren kennen van je eigen en elkaars conflictstijlen
 • Bouwen aan vertrouwen
 • Discussies en conflicten niet uit de weg gaan
 • Het bespreekbaar maken van de onderstroom
 • Verschillen benutten in de besluitvorming

Contactpersoon

Eline-Berghuis-bio

Eline Berghuis

Maaike Veenvliet

Maaike Veenvliet