De ontwikkeling van management

Vitaal management met focus op performance

Management

“Management is het omzetten van resources in waarde voor de klant”
(Fredmund Malik).

Management is voor ons niet hetzelfde als manager. Management begint voor ons altijd met waar iemand/een groep verantwoordelijk voor is. Dit is lang niet altijd duidelijk binnen organisaties.
Bij effectief management horen een aantal principes die nadrukkelijk richting geven. Die werken we op de volgende pagina uit. De verantwoordelijkheid en de principes zijn verbonden aan taken en middelen.

Ook die werken we op de volgende pagina’s uit.

Onze visie
Management begint voor ons altijd daar waar iemand verantwoordelijk voor is. De kern van management is het omzetten van middelen in toegevoegde waarde voor de klant.
OVER CC

Voor wie is het?

Voor alle niveaus van management en afdelingsleiding.

Wat is het?

Een leer- en werktraject voor managers om een duidelijk referentiekader te ontwikkelen voor de opgave waar het management voor staat. Daarbij staan zes principes en de vijf kerntaken (zie verderop) van het management en de toepassing daarvan in de eigen dagelijkse praktijk centraal.

Hoe werkt de aanpak?

Hoe doe je dit als organisatie? Hoe transformeer je de missie en visie van de organisatie, hetgeen waar je voor staat en voor wilt gaan, in resultaten? Bij effectief management horen een aantal principes die richting geven:
 • Focus op het resultaat
 • Bijdrage aan het geheel
 • Concentratie op een paar zaken
 • Kracht benutten
 • Vertrouwen
 • Positief denken
Deze principes hebben we uitgewerkt in het Management Development traject. De leergang kent een opbouw vanuit de 5 van elkaar afhankelijke taken van management:
 • Doelen stellen
 • Organiseren
 • Beslissen
 • Monitoren, meten en beoordelen
 • Mensen ontwikkelen
Stap voor stap geven we inhoud aan deze taken in het werk van alle dag. Het programma kent een modulaire opbouw van in totaal 5 modules met een mix van e-learning en gezamenlijk leren en kennis delen. Een managementtaak vormt het startpunt van iedere module, die verbonden wordt aan de principes en bijpassende tools. Tijdens de training besteden we ruim tijd aan reflectie: met en van elkaar leren en ervaringen delen. In de aanpak zorgen we voor de verbinding met de naast hogere en naast lagere echelons, immers deze echelons beïnvloeden elkaar voortdurend.

principes van
effectief management

Wij hanteren de volgende principes van effectief management:

1. Focus op het resultaat

2. Bijdrage aan het geheel

3. Concentratie op een paar zaken

4. Kracht benutten

5. Vertrouwen

6. Positief denken

Deze principes vormen de meetlat van effectief management. Door toepassing van deze principes zijn keuzes gemakkelijker te maken. En elke manager moet continu keuzes maken.

Afhankelijke taken
binnen management

We onderscheiden de volgende, van elkaar afhankelijke taken binnen management:

​1. Doelen stellen
​2. Organiseren
3. Beslissen
​4. Monitoren, meten en beoordelen
​5. Mensen ontwikkelen

​Deze vijf taken worden uitgevoerd zowel in de bekende als in de nieuwe werkelijkheid van management. Er zit een logische volgorde in.

Zonder communicatie geen organisatie

“Management is het omzetten van resources in waarde voor de klant”
(Fredmund Malik).

Communicatie vormt een fundamenteel onderdeel van het takenpakket van de manager. Naar alle relevante partijen, op veel verschillende manieren. In de training zullen we dit terug laten komen. Wel willen we graag verkennen wat de preferente methoden zijn binnen de organisatie.

WEET U OOK OVER TEAMONTWIKKELING EN ZELFORGANISATIE?

Zelforganiserend werken is geen doel op zich, maar een middel om de professional beter aan te laten sluiten bij de klantvraag door hem of haar meer regie te geven.

LEES MEER