Teamontwikkeling en zelforganisatie

Continue kwaliteit leveren met zelforganiserende professionals
Onze visie

Zelforganiserend werken is geen doel op zich, maar een middel om de professional beter aan te laten sluiten bij de klantvraag door hem of haar meer regie te geven. Dit betekent een andere manier van denken en werken. In essentie is zelforganiserend gaan werken een bewustwordingsprogramma, met de behoeften en wensen van de klant en zorgprofessional als vertrekpunt: welke zorg en ondersteuning vraagt mijn cliënt, wat heb ik als zorgprofessional nodig om dit mogelijk te maken, en hoe kunnen mijn team en de organisatie mij hierbij ondersteunen.

OVER CC

Voor wie is het?

De invoering van zelforganiserend werken is niet beperkt tot de zorg- en behandelteams alleen. Om zelforganiserend werken voor elkaar te krijgen, is een integrale aanpak gewenst. Om te beginnen is actieve steun van het management nodig. De aanpak richt zich op de teams, het multidisciplinaire samenspel tussen wonen/welzijn/zorg & behandeling, de besturing en het management en de ondersteunende afdelingen. De ontwikkeling en invoering raakt alle aspecten van de organisatie, van strategie, primair proces tot de ondersteunende werkprocessen.

Wat is het?

In onze integrale veranderaanpak richten we ons op de volgende thema’s:

 • De besturingsfilosofie
 • De ontwikkeling van het team
 • Naar een andere cultuur
 • Verbetering van de werkprocessen
 • Transitie van het leiderschap

Onze aanpak bestaat daarom uit de volgende hoofdelementen:

 • Alles begint met de verdeling van verantwoordelijkheden, als uitwerking van de besturingsfilosofie, waarin eigenaarschap en zelforganisatie voorop staan.
 • Onderzoeken of het organisatieconcept en de inrichting van de organisatie past bij deze nieuwe besturingsfilosofie en zo nodig aanpassen
 • Het ontwikkelen van teams binnen deze kaders middels een modulair programma vanuit het train-de-trainersprincipe.

Om een duurzaam effect te krijgen moet de verandering vooral door de eigen mensen van de organisatie geleid worden. Wij brengen kennis en expertise in, begeleiden deze mensen en introduceren methoden en tools om de verandering te faciliteren.

Hoe werkt de aanpak?

Het ontwikkelen van de teams kent een modulaire opbouw. In totaal zijn er zes modules die door de teams worden doorlopen. Elke module begint met een interactieve bijeenkomst met het hele team. Korte blokjes theorie worden afgewisseld met oefeningen waarin het team aan de slag gaat met hun eigen ontwikkeling. Voor elke module is een digitaal boekje beschikbaar met de theorie, oefeningen en aanvullende tools. Tussen de module bijeenkomsten implementeren de teams de geleerde stof. We kennen de volgende modules.
 • Module 1: Waar gaan we naar toe?
 • Module 2: Hoe organiseren we ons werk?
 • Module 3: Hoe ver zijn we nu en wat willen we verbeteren?
 • Module 4: Hoe passen we onze zorgprocessen aan?
 • Module 5: Hoe werken we samen als team?
 • Module 6: Hoe sturen we op prestaties?

Contactpersoon

Desiree Bierlaagh

Desiree Bierlaagh

Eline-Berghuis

Eline Berghuis

ZELFORGANISATIE

Zelforganisatie ontstaat in de wisselwerking tussen variëteit in de klantvraag en de professionele oplossing daarvoor.

Zelforganisatie heeft niet tot doel om de tevredenheid van medewerkers te vergroten.

Zelforganisatie is gericht op het verbeteren van de performance van professionals naar de klanten.

Zelforganisatie heeft daarmee altijd tot doel de waarde voor de klant te vergoten.

De elementen van zelforganisatie zijn daarop gericht. Bij zelforganisatie verbeteren teams hun gezamenlijk handelen naar de klant, bijvoorbeeld door processen continu te verbeteren of te leren op basis van feedback.

Zelforganisatie is vooral gericht op het professioneel functioneren (team en individueel) in relatie tot de klant. De aard en inhoud van zelforganisatie is afhankelijk van de aard van het team.

Inmiddels hebben een aantal organisaties geholpen bij de conceptontwikkeling van zelforganisatie en/of bij de implementatie van zelforganisatie.

DE ONTWIKKELING VAN MANAGEMENT

Vitaal management met focus op performance

LEES MEER