ManagementVeranderen

Maak veranderen leuk!

By 3 februari 2016 No Comments

Er zijn boekenkasten vol geschreven over weerstand tegen veranderen en hoe je als manager moet “omgaan met weerstanden” bij je medewerkers. Wat een getob, wat een gedoe, zou je denken. Kennelijk is veranderen maar lastig, en voor de betrokkenen vooral vervelend. En adviseurs worden opgeleid om slimme raad te geven wat je daartegen (!) kan of moet doen.

Draai de redenering om

Hoezo eigenlijk? En wat zonde van alle verspilde energie. Het scheelt enorm als je de redenering omdraait. Vanuit die visie werken we bij CC. Volgens ons willen mensen best en vaak ook graag veranderen -tenminste, als dat voor hen een verbetering oplevert-, maar ze willen niet veranderd worden!

De vier elementen van veranderen

In de zorg, waar wij advies en ondersteuning bieden, merken we dat bij uitstek. De professionals in de zorgteams zijn enorm betrokken bij hun werk en bij hun cliënten. Ze zijn deskundig en ervaren, erop gericht om kwaliteit te bieden. Als ze goede zorg, kwaliteit en service leveren, is de klant tevreden en kun je als medewerker trots zijn op je werk. Dan is het heerlijk om de ruimte te krijgen om met elkaar het werk te verdelen en te regelen. Professionals zijn ook gewend om zelf verantwoordelijkheid te nemen. En als je hen vraagt mee te denken hoe het nog beter kan, doen ze vanzelfsprekend mee. Anders gezegd, door aandacht te schenken aan deze vier elementen:

  • Zelf veranderen,
  • Zingevend werk,
  • Regelruimte,
  • Je werk steeds beter doen.

Dikke kans dat de medewerkers ervoor gaan, en het nog leuk vinden ook om te veranderen.

Betrek medewerkers bij de vraag HOE te veranderen

Zeker in de zorg zijn veranderingen aan de orde van de dag. Heel vaak zijn dat veranderingen waar de doorsnee medewerker zelf niet om gevraagd heeft. WAT er moet gebeuren wordt vaak door de leiding bepaald, of zelfs van buitenaf opgelegd.

Maar betrek bij de vraag HOE dat kan vooral de medewerkers! In onze opvatting zijn veranderingen namelijk alleen succesvol als ze met of door de betrokken zorgprofessionals zelf zijn ontwikkeld en doorgevoerd, ondersteund door hun leidinggevenden en vanuit de organisatie. Ook is van belang de betrokkenheid van de cliënt en diens naasten hierbij een plaats te geven.

Vragen die vanuit dit perspectief aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Wat gaat onze cliënt merken van de verandering?
  • Hoe kunnen we cliënt, familie en informele zorg bij ons plan betrekken?
  • Wat levert het mij als professional op in mijn dagelijks werk?
  • Welke extra inspanning wordt van ons gevraagd?
  • Welke ondersteuning kan ik verwachten vanuit mijn organisatie?

Maak veranderen interessant, hanteerbaar en een beetje aantrekkelijk

Veranderen betekent dat je dingen anders gaat doen dat je gewend bent. Dat je bestaande werkwijzen of patronen heroverweegt. Dan kan het helpen als het interessant is of leuk om een andere route te kiezen. In dit filmpje zie je hiervan een mooie illustratie:

Zo kan de organisatie eraan bijdragen dat de noodzakelijke verandering hanteerbaar en liefst ook een beetje aantrekkelijk wordt. Bijvoorbeeld door teams bij hun werk direct te ondersteunen, te zorgen voor vaste aanspreekpunten binnen staf- en ondersteunende diensten, praktische knelpunten meteen op te pakken en op te lossen, regels te versimpelen, onnodig papierwerk gewoon weg te laten. Zodat je als zorgmedewerker merkt dat jij als klant met je vragen en wensen je gehoord en geholpen weet.