Blog

Meten is weten: Voorwaarden om een goede meting uit te voeren

“Meten is weten” is een onmisbare kreet geworden van managers vandaag de dag. Alleen, wat weet je nu eigenlijk als je data hebt geanalyseerd? De ervaring leert dat hoewel er veel gemeten en geanalyseerd wordt, er ook redelijk wat over het hoofd wordt gezien. Ook komt het vaak voor dat degene die meten weinig of soms zelf helemaal niet betrokken zijn bij het vervolg. Dit terwijl het vaak wel veel tijd van hen heeft gekost. Uiteindelijk rijst dan natuurlijk ook de vraag: hoeveel beter wordt de patiënt eigenlijk van al die metingen? Hoe kan je ervoor zorgen dat de meting wel van toegevoegde waarde is?

Voorwaarden van een goede meting

Meten is Weten, het klinkt zo simpel! Het lijkt namelijk zo makkelijk om even wat data te verzamelen en erin te speuren om uiteindelijk een aantal ‘waardevolle’ veranderpunten te presenteren. Toch moeten er eerst een aantal doelstellingen worden nagestreefd om goede conclusies te kunnen trekken. Door de ontwikkeling van de Muli Moment Opname (MMO) web app, heeft CC zorgadviseurs de afgelopen maanden beter inzicht gekregen in de uitvoering van metingen en de daadwerkelijke impact die ze hebben. Hieruit zijn de volgende inzichten naar voren gekomen:

 • Hogere kwaliteit van data verzamelen
  Neem de verpleegkundige stap voor stap mee in het bewust worden van de dagelijkse processen op de afdeling. De meting heeft enkel nut wanneer de meters begrijpen wat het nut is en hoe de meting werkt.
 • De verpleegkundige en het team zelf laten analyseren
  Door de ‘eigen’ observaties te koppelen aan de meetdata worden echt waardevolle verbeter ideeën verzameld. Wanneer de verpleegkundige deze inzichten en ideeën presenteert ontstaat de gewenste dialoog van continue verbetering.
 • Het nut en de winst moet duidelijk zijn voor de deelnemers
  Wanneer data verzamelen ‘moet’ in plaats van ‘mag’ gaat het vaak mis. Zonder de juiste incentives voor de deelnemers is het lastig om goede waardevolle data te verzamelen. Bij de MMO web app is het bijvoorbeeld heel waardevol om de verpleegkundige zelf mee te laten denken over verbetersuggesties.
 • Helder krijgen wat je met de data mag en kan doen
  In het geval van de MMO is het van belang dat er niet wordt blind gestaard op ingewikkelde data analyses. Ook belangrijk is dat de data van de specifieke afdeling is, de data leent zich niet voor vergelijkingen met andere afdelingen.
 • De kracht zit in de herhaling
  Verandering houdt nooit op, dus verbeteren ook niet. Door regelmatig een MMO uit te voeren blijft de afdeling scherp op verbeteren en wordt het hele team actief betrokken bij het verbeterproces.

Data analyse vereist een scherpe blik

Zoals u begrijpt gelden deze inzichten niet alleen voor het uitvoeren van een MMO. Ook bij andere metingen worden er vaak fouten gemaakt waardoor er soms mooie conclusies worden gepresenteerd die mooi klinken, maar wat zijn ze nou eigenlijk waard?

Big data analyse is een hot topic. Alleen goede data verzamelen is een vereiste en voor ieder type data is een juiste manier van analyse nodig. Zonder dit in acht te nemen is er een groot risico op suboptimale beslissingen. Het is dus niet zo dat de waarde van metingen per definitie nihil is, maar het kan voorkomen dat metingen juist tot verspilling leiden. Dat is zonde.

Wordt vervolgd!

Het realiseren van metingen die niet alleen management gedreven zijn, is in ieder geval een inspirerend ontwikkelgebied voor nieuwe business apps. Een ontwikkeling waar CC zorgadviseurs zich de komende tijd in verdiept. Zo ontwikkelt CC de MMO web app, waarbij bovenstaande punten veel aandacht krijgen. Hoe CC bovenstaande bevindingen heeft toegepast bij de ontwikkeling van de MMO app leest u in het volgende artikel over dit onderwerp.