Methodieken

Productive Care

Meer tijd voor zorg met Productive Care

De zorg draait om de cliënt, daarover is iedereen het eens. Toch zijn zorgmedewerkers te veel tijd kwijt met klussen die niets met de cliënt te maken hebben. De verleiding is groot voor hen dan een verbeterprogramma uit te voeren. Terwijl medewerkers met enige steun ook best zelf hun werk kunnen verbeteren.
Productive Care helpt medewerkers om hun werk zelf zo te organiseren dat veel van de overbodige klussen wegvallen, zoals zoeken naar spullen, overleg over steeds hetzelfde of onnodige (kilo)meters lopen.

Wat is Productive Care?

Productive Care is de Nederlandse V&V-versie van het succesvolle Productive Series van de NHS (National Health Service uit Engeland). Vilans, TNO Management Consultants, CBO en CC zorgadviseurs hebben de handen ineengeslagen om deze verbetermethode geschikt te maken voor de Nederlandse verpleeghuiszorg. De methode is onder meer gebaseerd op Lean management. Het helpt zorgorganisaties om de kwaliteit en veiligheid van zorg en dienstverlening te verbeteren, cliënttevredenheid te laten groeien en medewerkers prettiger en doelmatiger te laten werken. Door terugdringen van verspilling stijgt hun tevredenheid en dalen de kosten.

Wat levert Productive Care u op?


1. Betere cliëntbeleving;
Zorgorganisaties die meedoen met Productive Care merken dat medewerkers meer tijd krijgen om hun cliënten persoonlijke aandacht te geven en minder fouten maken. Cliënten zijn meer tevreden en waarderen de zorg beter.

2. Betere kwaliteit van zorg;
Ook het ministerie van VWS ziet kwaliteit en veiligheid als belangrijk speerpunt. Kwaliteit wordt meer gebenchmarkt. Als u kunt tonen dat uw organisatie hieraan werkt volgens een veranderaanpak van bewezen waarde, dan valt dat anderen op.

3. Grotere medewerkerstevredenheid;
Medewerkers die tevreden zijn, zullen met plezier blijven werken. Onze ervaring leert dat teams die met Productive Care aan de slag gaan, meer eigen regie op hun werk krijgen. Dit verhoogt de betrokkenheid, versterkt het verantwoordelijk-heidsgevoel en het vermogen het eigen werk te beïnvloeden. Met als resultaat meer werkplezier en een betere sfeer op de afdeling.

4. Strakkere bedrijfsvoering;
De Lean-methode waarop Productive Care voor een deel is gebaseerd, helpt om de bedrijfsvoering efficiënter in te richten en uit te voeren. Minder verspilling van tijd en materiaal levert winst op. Bezuinigen is echter niet het hoofddoel van het programma.

Visie op veranderen

De kern van onze visie is dat mensen graag willen veranderen (als dat een verbetering oplevert), maar dat ze niet veranderd willen worden. Daarbij is onze opvatting dat mensen gemotiveerd zijn door zingevend werk, een bepaalde regelruimte (autonomie) en de wens hun werk steeds beter te willen en te kunnen doen (meesterschap). In onze aanpak willen we deze vier elementen (zelf veranderen, zingevend werk, regelruimte en je werk beter doen) steeds toepassen.

Veranderingen zijn in onze opvatting alleen succesvol als ze door de betrokken zorgprofessionals en medewerkers en hun leidinggevenden (coaches) binnen de eigen organisatie zelf zijn ontwikkeld en doorgevoerd. Daarmee is ook onze inzet gedefinieerd. De adviseurs van “Productive Care” willen vanuit deze opvatting graag een ondersteunende rol hebben ten aanzien van de veranderingen die zullen worden doorgevoerd. Vanuit die rol stellen we alles in het werk om de veranderingen te faciliteren. De realisatie is een zaak van de medewerkers, de teamleiders en de organisatie zelf, waarbij de betrokkenheid van de cliënt nadrukkelijk een plaats heeft in het geheel.

Bij een dergelijk complex vraagstuk is externe ondersteuning gedurende een bepaalde periode gewenst/noodzakelijk en – wat ons betreft – gericht op de overdracht van kennis en kunde en ter ondersteuning van die complexe vraagstukken. Alleen als medewerkers in de organisatie zelf kennis hebben en vaardig zijn in het toepassen daarvan, zal het leiden tot duurzame veranderingen. Vandaar dat onze inzet in het begin intensiever zal zijn en gaande het traject zal afnemen.

Borging is een van de meest ingewikkelde onderdelen van een veranderingsproces. Om die reden maakt een borgingsaanpak integraal onderdeel uit van de veranderaanpak. Bij borging zijn drie verschillende aspecten erg belangrijk, te weten de effecten van het verbeterde proces, de manier waarop de zorgprofessionals/medewerkers en hun teamleiders zijn betrokken bij de verandering en de manier waarop de organisatie voor de verandering is ingericht.

Organisaties die werken met Productive Care

Onder tussen is het verbeterprogramma Productive Care bij verschillende zorgorganisaties in Nederland toegepast. Lees hier meer over de resultaten en ervaringen. Productive Care wordt onder andere toegepast bij:

  • ZuidOostZorg
  • Careyn
  • Thebe
  • Laurens

    Meer info over Productive Care

    Meer informatie over de aanpak, methodiek en ervaringen met Productive Care kunt u vinden op www.productivecare.nl of u kunt mailen naar info@cczorgadviseurs.nl.


    Aanmelden voor de Productive Care nieuwsbrief