Methodieken

Effectief zorgpaden invoeren

Onder druk van de ontwikkelingen in de zorg stellen zorgaanbieders (en ook verzekeraars) zich in toenemende mate de vraag wat voor een specifieke patiëntengroep de meest optimale route door het zorgproces is, welke zorg geleverd dient te worden en hoe de verschillende processtappen systematisch en planmatig op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit alles met als doel om zowel de patiënttevredenheid als de kwaliteit en efficiëntie van de zorg verder te verbeteren. Wij merken dat revalidatiecentra, revalidatie-afdelingen en GGZ-instellingen graag met zorgpaden aan de slag willen, maar worstelen om hier handen en voeten aan te geven.

Wat is een zorgpad?

Een zorgpad/klinisch pad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifiekegroep van patiënten gedurende een gedefineerd tijdskader.

Deze definitie is echter niet de makkelijkste en verdient nadere uitleg. Een zorgpad kan worden gezien als de beschrijving van opeenvolgende stappen, beslismomenten en criteria in het zorgproces voor een patiëntengroep met een specifieke zorgvraag. Het is een concretisering van een zorgprogramma met als doel kwalitatieve en efficiënte zorgverlening te verzekeren. Het is een middel om een patiëntgericht programma op een systematische wijze te plannen en op te volgen.

Invoeren van zorgpaden

Dat het invoeren van zorgpaden een must is om als revalidatiecentrum of GGZ-instelling te blijven voortbestaan lijkt onomstotelijk. Kwaliteit van zorg verbeteren, efficiënter werken en de patiënt meer centraal stellen zijn kreten die hierbij geroepen worden. Ook vormt de invoering van DBC’s een grote drijfveer om met zorgpaden te gaan werken.

CC helpt organisaties graag verder om op een goede manier zorgpaden te implementeren (gebaseerd op een bewezen methodiek), zonder dat dit veel moeite kost. Door onze jarenlange ervaring met de sector, logistiek en veranderkunde hebben wij daarom ook “Het kleine zorgpaden handboek” ontwikkeld. Een handig 7-stappenplan dat rijkelijk geïllustreerd wordt met ervaringen vanuit verschillendem organisaties.

Bieden zorgpaden een oplossing?

Wij kennen diverse voorbeelden van organisaties die reeds op een actieve manier met zorgpaden aan de slag zijn gegaan. Voor deze organisaties was het meer transparant maken van de werkwijze en de resultaten de aanleiding om te gaan werken met zorgpaden. Hiermee maak je immers inzichtelijk:

– wat je doet;
– voor wie je wat doet;
– wat welke behandelaar doet;
– hoe lang behandelingen duren;
– hoe je presteert;
– wat de opbrengst is van de behandeling.

Het kleine zorgpaden handboek

Het handboek is een leidraad met een waardevolle verdieping van zorglogistiek, patiëntparticipatie en veranderkunde en dient als een handleiding voor instelling om zorgpaden op een succesvolle manier in te kunnen voeren. Naast de onderliggende theorie is het boek rijkelijk geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

Het boek beschrijft een 7 stappen aanpak aan de hand waarvan gestructureerd een zorgpad ontwikkeld en ingevoerd kanworden. Elke stap kent een aantal helder gedefinieerde activiteiten en eindproducten. Het consequent doorlopen van deze stappen vormt een belangrijke basis voor succes.

Meer informatie over het boek: hetkleinezorgpadenhandboek.nl

Vermelding:
Jong de, M & Schaap-Visser, AE. Het kleine Zorgpadenhandboek. Woerden: CC zorgadviseurs, 2012.