BlogpostNieuwsVAR

VAR, PAR of andere vormen van professionele zeggenschap?

Bent u geïnteresseerd in wat een Verpleegkundige Adviesraad (VAR), Professionele Adviesraad (PAR) of andere vorm van professionele zeggenschap voor uw organisatie betekent?

Ik nodig u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over de betekenis van deze nieuwe kijk op professionals in de langdurende zorg en de invulling ervan in de praktijk.

Het kwaliteitskader is stellend waar het gaat over leiderschap, governance en management. Elke zorgorganisatie dient professionele inbreng in het aansturen van de organisatie te borgen door opname van een professional in de Raad van Bestuur, en tot die tijd dient structureel overleg plaats te vinden tussen de Raad van Bestuur en vertegenwoordigers van de professionals. Ook dient de Raad van Bestuur de oprichting van een VAR, een PAR of andere vormen van professionele zeggenschap te stimuleren.

Een aantal zorgorganisaties heeft eerder een VAR, PAR of een andere vorm geïnstalleerd. Velen hebben nu de oprichting vanwege het kwaliteitskader in overweging, maar vragen zich af welke vorm het beste past in de organisatie, hoe een adviesraad invulling kan geven aan het structurele overleg met de Raad van Bestuur en op welke wijze de oprichting het beste kan worden aangepakt. Met het oog op deze en andere vragen organiseert CC zorgadviseurs een viertal informatiebijeenkomsten verspreid over Nederland.

Voor en tijdens de bijeenkomst heeft u gelegenheid uw vragen te stellen. We benaderen uw vragen vanuit meerdere invalshoeken. Onderwerpen die onder meer aan bod komen, zijn:

 • Wat zijn beoogde doelen en ambities? Wat levert een VAR/PAR op, voor cliënten, zorgverleners en de organisatie?
 • Onderscheid tussen VAR en PAR, en de motivatie tot de keuze van een van beide.
 • Andere vormen van professionele zeggenschap
 • Typen van adviesraden, hun verantwoordelijkheid, rol en taken
 • Samenstelling en omvang van een adviesraad
 • Adviesraden als samenwerkingspartner van Raad van Bestuur, management, andere stakeholders en de eigen collega-vakgenoten.
 • Het opzetten van een adviesraad. Wat zijn succes- en faalfactoren?
 • Adviesraden en organisatieontwikkeling
 • Enkele ondersteunende instrumenten

De bijeenkomsten vinden altijd plaats van 14.00-16.30 uur op de volgende data en locaties:

 • 17 augustus Eindhoven
 • 21 augustus Meppel of Beilen
 • 22 augustus Hoofddorp
 • 28 augustus Bergen op Zoom

Bent u werkzaam in een zorgorganisatie als bestuurder, manager, beleidsmedewerker of professional, u kunt zich aanmelden via: [email protected].

CC zorgadviseurs ondersteunt al meer dan 15 jaar organisaties bij het opzetten en succes­vol zijn van VAR’s, PAR’s en andere vormen van professionele zeggenschap. De uitings­vormen zijn talrijk, elk met eigen kenmerken en veel beïnvloedende factoren. Het succesvol opzetten en functioneren van een adviesraad vraagt maatwerk voor elke organisatie. Wij vinden het van belang dat zorgorganisaties een afgewogen keuze daartoe kunnen maken. Deelname aan de bijeen­komst is dan ook kosteloos. Mocht u echter op het laatste moment (binnen 24 uur) afzeggen, dan zijn wij genoodzaakt om € 25,– per deelnemer in rekening te brengen.

Wij zien ernaar uit u te ontmoeten!