Blog

Ontwikkeling van het verpleegkundig en verzorgend vakgebied. Wie heeft het voor het zeggen?

Als adviseur kom ik dagelijks in zorgorganisaties, ziekenhuizen, GGZ-instellingen en VVT-organisaties. En steeds vaker komt de vraag aan de orde: “Wie heeft het in deze organisaties voor het zeggen wat betreft de ontwikkeling van het verpleegkundig en verzorgend vakgebied?”

Als ik aan wie dan ook de vraag stel, over wie de eigenaar is van de ontwikkeling van het medisch vakgebied, is het antwoord klip en klaar: de dokters, de medische professie. Niemand die hier over twijfelt, iedereen geeft hetzelfde vanzelfsprekende antwoord.

Daarentegen… als ik dezelfde vraag stel over het verpleegkundig en verzorgend vakgebied kan niemand mij een eenduidig antwoord geven. Of het moet zijn dat het versnipperd is. De Raad van Bestuur, de lijn, de manager, afdeling opleiding, P&O, het beleidsbureau, de VAR, de verpleegkundige teams, etc. Kortom iedereen vindt er iets van. Een lappendeken, zonder samenhang en regievoering.

Niemand heeft een eenduidig antwoord, maar veel mensen zijn het er over eens dat er iets moet veranderen. Wie anders dan de verpleegkundige en verzorgende professie heeft het primaat voor hun professionele ontwikkeling?

Alleen door de vraag te stellen, ontstaat vaak direct het besef dat het in de eigen organisatie niet anders is. Het zet tot denken aan.
‘Excellente zorg’, ‘professionals in the lead’, ‘shared governance’; ontwikkelingen die absoluut bijdragen aan kwaliteit en doelmatigheid van de zorg. Maar waar de ‘lappendeken’ niet meer toereikend is. Het is nu aan de beroepsgroep om visie, inhoud, vorm en regievoering ten toon te spreiden in de eigen ontwikkeling. Kortom als zorgorganisatie de lappendeken loslaten en als beroepsgroep leiderschap en eigenaarschap ontwikkelen is mijn devies. Natuurlijk, daar waar aanwezig met de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VAR) als representant.

Dit is niet vandaag op morgen gerealiseerd. Sterker nog, de betekenis van de verschuiving van de lappendeken naar professioneel eigenaarschap vraagt de komende jaren naar mijn mening veel aandacht in de Nederlandse zorgorganisaties. Het zal een bepalend thema zijn.

Maar hoe moet hier invulling aan gegeven worden? Hoe gaan we zorgen dat het eigenaarschap echt bij de beroepsgroep komt? De komende tijd zal ik dit thema vanuit verschillende invalshoeken benaderen.