Blog

Opzij opzij opzij: Productive Ward is meer dan Lean

Op donderdag 17 maart jl. kwamen ruim 90 verpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen bij elkaar op het congres Opzij, Opzij, Opzij! van Medilex om te leren over hoe Lean denken en Lean werken de doelmatigheid en kwaliteit van de zorg kan vergroten. CC Zorgadviseurs was aanwezig om de deelnemers kennis te laten maken met de Productive Ward ‘Meer tijd voor de patiënt’, als een integraal programma waarbij verpleegkundigen meer tijd voor de patiënt creëren door zelf en samen aan de slag te gaan met de Lean-methodieken en tools voor de organisatie en inrichting van de afdeling. Samen met Sjors van der Maat (afdelingshoofd van de afdeling Neurologie van het St. Antonius Ziekenhuis) presenteerden we de eerste zichtbare resultaten en verhalen uit de praktijk.

Tijdens de dag zijn verschillende presentaties gegeven door verpleegkundigen en verpleegkundig afdelingshoofden uit onder andere het St. Elisabeth Ziekenhuis, AMC en Antonius Ziekenhuis over ideeën die werken in de praktijk op hun afdeling. We hebben mooie voorbeelden gezien van prestatieborden op de afdelingen met een visueel overzicht van de prestatie-indicatoren. Handige zakkaartjes om de nieuwe werkwijze voor een artsenvisite te communiceren. Overzichtelijke patiëntenborden om binnen 3 seconden inzicht te krijgen in de patiëntsituatie van alle patiënten op de afdeling. Efficiënt ingerichte afdelingsruimtes met behulp van het 5S-model. In alle verhalen vertelden de verpleegkundigen met enthousiasme en trots over hoe Lean denken en Lean werken in de praktijk écht kan werken.

Gedurende de dag zijn voor ons een paar belangrijke inzichten bevestigd. Verpleegkundigen zijn praktische mensen en zijn vanwege hun kostbare tijd graag bezig met verbeterpunten die er echt toe doen. De methodiek van Lean geeft hen een instrument dat niet verteld WAT aangepakt moet worden, maar hen juist leert HOE zij het zelf kunnen aanpakken. En dat geeft hen de mogelijkheid om continu te werken aan oplossingen die bedacht en uitgewerkt zijn door en voor het team. Een belangrijke factor hierin is de rol van het verpleegkundig afdelingshoofd. Het afdelingshoofd staat voor de uitdaging om het team maximaal te faciliteren en te stimuleren om de verbeteringen zelf aan te pakken, zonder direct de goed bedoelde eigen oplossingen aan te dragen. Daarnaast blijft het borgen van goede werkwijzen een grote opgave. Nieuwe ideeën bedenken en uitvoeren is leuk en geeft energie, vooral als blijkt dat het een gewenst resultaat oplevert. Zorgen dat de nieuwe manier van werken gecontinueerd en verbeterd wordt, is iets waarvan we allemaal weten dat het nodig is! En toch lopen we in de praktijk er regelmatig tegenaan dat het niet lukt de verandering vast te houden. Het borgen van nieuwe werkwijzen is dus niet alleen het veranderen van het proces en de uitkomsten. Borgen gaat over een fundamentele verandering in de houding en gedachten van het hele team, waarbij de nieuwe manier van werken en het verbeteren ervan een norm wordt.

In de Productive Ward gaat het verpleegteam zelf aan de slag en wordt op die manier goed in het verbeteren van processen en het terugbrengen van verspilling. Dat is volgens ons ook de kracht van het programma. Momenteel zijn we bezig met de vertaling van de Sustainability Guide. Deze handleiding is ontwikkeld door de NHS om verpleegkundigen en afdelingshoofden te helpen bij het daadwerkelijk en gericht aandacht besteden aan het borgen en duurzaam verbeteren van de werkprocessen. Binnenkort berichten we hier verder over.

Maaike Veenvliet

Graag houden wij u op de hoogte via onze maandelijkse update, klik hier.