ProcesoptimalisatieProductive Ward

Hoe effectief is Productive Ward? Resultaten na 10 jaar

Dit jaar viert Productive Ward haar 10e verjaardag. Productive Ward is een evidence based veranderaanpak gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg, toename van de patiënttevredenheid, meer tevreden medewerkers en doelmatig werken met terugdringing van verspilling. Het programma heeft wereldwijd successen geboekt. Maar hoe effectief is het eigenlijk? Nursing Times publiceerde onderstaand rapport.

Over productive ward

De oorsprong van Productive Ward ligt in Groot-Brittannië, waar het het grootste kwaliteitsverbeterprogramma van het land is. Over impact en resultaten van Productive Ward is al veel geschreven, maar tot op heden is er geen robuust evaluatiesysteem ontwikkeld om de resultaten zichtbaar te maken en met elkaar te kunnen vergelijken. Het onlangs verschenen rapport doet hier wel een poging toe: 30 artikelen en 9 rapporten worden naast elkaar gelegd op basis van uitkomsten, bevindingen, resultaten en discussie.

Resultaten die bekend zijn:

  • Productive Ward is het grootste verbeterprogramma dat het verpleegkundig team erbij betrekt
  • Onderzoek en evaluaties wijzen op positieve uitkomsten voor zowel patiënten als het team
  • Organisaties hebben moeite met het vinden van een aanpak voor het inzichtelijk maken van de resultaten
  • Productive Ward biedt een pad voor toekomstige kwaliteitsverbetering in de zorgsector

De resultaten van CC zorgadviseurs

CC zorgadviseurs heeft ervaring met Productive Ward in verschillende ziekenhuizen in Nederland en België. Net als het Britse onderzoeksteam hebben we gemerkt dat de resultaten op de afdeling goed zichtbaar zijn, maar niet altijd makkelijk in cijfers uit te drukken zijn. Met ons eigen onderzoeksafdeling “Trends & Evidence” zijn we begonnen met het inzichtelijk maken van Productive Ward in Nederland. Lees meer hierover in de “Trends & Evidence” reeks.