ProcesoptimalisatieProductive Ward

UZA eerste magnet ziekenhuis in Europa, met dank aan Productive Ward

By 8 juli 2018 No Comments

Als eerste ziekenhuis in Europa heeft het UZA de internationale Magnet®-erkenning gekregen, wereldwijd de hoogste erkenning voor verpleegkundige zorg. Om die te behalen, moet een ziekenhuis aantonen dat het voortdurend inzet op verbetering, zowel qua patiëntentevredenheid als voor een hele reeks parameters.

Paul van Aken zegt daar het volgende over op hun website:

‘Wat onze verpleegkundigen de voorbije jaren gepresteerd hebben, is niet niks’, vertelt directeur patiëntenzorg Paul Van Aken. ‘Uiteraard willen we onze patiënten altijd de best mogelijke zorg geven. Maar voor Magnet moet je echt boven jezelf uitstijgen.’ Het is een ontwikkelingstraject van verschillende jaren. Om de erkenning te behalen, krijg je als ziekenhuis drie jaar de tijd om betere resultaten te halen dan gemiddeld op een brede waaier aan parameters. Bijvoorbeeld nauwer samenwerken en beter communiceren met de patiënt. Maar je moet ook uitstekend scoren op parameters zoals weinig doorligwonden en weinig infecties bij de patiënten. Het UZA doet het op dat vlak veel beter dan het internationale gemiddelde van vergelijkbare ziekenhuizen. Een Magnet-ziekenhuis investeert ook in de ontwikkeling van verpleegkundigen en stimuleert hen om opleidingen te volgen om steeds te werken volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Verpleegkundigen worden aangemoedigd om zelf ideeën te geven voor verandering.

Patiënt tevreden?

Maar hoe weet je nu of je beter communiceert met de patiënt? ‘We vragen elke patiënt een tevredenheidsenquête in te vullen’, zegt Van Aken. ‘Door de cijfers te analyseren, weten we wat mensen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld dat elke verpleegkundige zich voorstelt als hij of zij de kamer binnenkomt. Aan zulke dingen kun je dan concreet werken. Dat is ook wat Magnet van ons verwacht.’ Een ander voorbeeld van patiëntgerichte zorg is dat de briefing van de ene shift naar de andere nu niet meer in het verpleeglokaal maar per patiënt aan het bed gebeurt. De patiënt wordt ook gevraagd of hij alles begrepen heeft en nog vragen heeft of iets wil toevoegen.’

Geslaagd met glans!

In augustus werd het UZA uitgebreid doorgelicht door drie Amerikaanse Magnet-vertegenwoordigers. ‘We moesten vooraf in een rapport doorgeven waar we in die drie jaar allemaal aan gewerkt hebben en hoe we voldoen aan de normen van een Magnet-ziekenhuis. Via gesprekken met verpleegkundigen en patiënten bekeken de vertegenwoordigers of we in ons opzet geslaagd zijn.’ Geslaagd met glans, dat was het oordeel van de commissie die de Magnet-erkenning verleent. En dan nu rustig voortdoen zoals we bezig zijn? ‘Toch niet’, zegt Van Aken ‘We willen graag over vier jaar onze tweede Magnet-erkenning behalen. Dat kan alleen door nog beter te worden in wat we doen. Het is veel werk, maar het komt allemaal ten goede van de patiënt. Die is uiteindelijk de grote winnaar in dit verhaal.’

Ook gaf hij aan dat Productive Ward direct heeft bijgedragen tot de magnet status. In 2013 begon het UZA met Productive Ward als vertrekpunt voor de reis naar Magnet-status.