Scroll to top
Governance

Bouwen aan vertrouwen

Wanneer samenwerken even lastig is, zorgt een steuntje in de rug voor nieuwe vitaliteit!

De zelfstandigheid (regie en autonomie) van de klant in het dagelijks leven heeft ZZWD hoog in het vaandel staan. Daarom wil ZZWD de klant graag optimaal ondersteunen, thuis of op een van de woonlocaties. Die zelfstandigheid hoort ook bij de medewerkers. Omdat zelfstandige medewerkers, die met plezier hun werk doen, zorgen voor een goede kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.

Op een van de locaties was de teamsamenwerking onder druk komen te staan. CC zorgadviseurs is gevraagd om met de locatie-teams, de teamcoaches en het management een plan te maken om daarna samen de vraagstukken op te lossen en weer energie te geven aan de teamsamenwerking.

In het najaar van 2017 werd duidelijk dat de teamsamenwerking flink onder druk stond. Een snelle oplossing – in het verleden al eens geprobeerd – bood nu geen soelaas meer.

Op basis van een eerder uitgevoerd onderzoek en een verdieping op verschillende thema’s stelden we een diagnose en zijn we aan de slag gegaan.

We kozen voor een gezamenlijke aanpak, waarin de teamcoaches de teams begeleidden in hun ontwikkeling, met de volledige support van de manager zorg. Vanuit CC boden we de teamcoaches de nodige ondersteuning en coaching. Zo ontwikkelden we een werkwijze die in alle teams kon worden uitgevoerd. Daarnaast faciliteerden we vanuit CC de gesprekken – in een klankbordgroep – tussen een afvaardiging van de teams, het management en enkele sleutelfiguren. Hierdoor ontstond meer begrip over en weer over de gebeurtenissen in de afgelopen periode, was er rust en ruimte om naar elkaar te luisteren, werden patronen zichtbaar en konden de mensen zich daartoe verhouden op een meer vitale manier.

Het team als aangrijpingspunt

Elke team vulde de vragenlijst van Lencioni in en bepaalde daarmee het eigen startpunt voor de teamontwikkeling. De interventies in het team sloten daarop aan. Met elkaar kozen we voor een gezamenlijke route bestaande uit vier stappen – uitgewerkt voor vier teambijeenkomsten, waarin de volgende thema’s en vragen centraal stonden:

  • Onze droom: Wat is ons ideale team – wat willen we zijn? En hoe past dat binnen het grotere geheel van ZZWD.
  • Pas op de plaats: Wat is de kloof tussen wat we willen zijn en waar we nu staan?
  • Afscheid nemen: Wat laten we achter ons, om voorgoed te laten rusten?
  • En nu op weg: Afspraken maken over onze toekomst, welke acties en welke hulp hebben we daarbij nodig?


Verbinding met anderen in de organisatie

De patronen die zichtbaar werden in de teams, waren ook herkenbaar in het MT, de staf en op andere plekken. De wens was ook bij deze teams en collega’s om aan het werk te gaan, mee te doen en op zoek te gaan naar een nieuwe manier van werken. Gericht op verbinding en het vergroten van de zelfstandigheid van alle werkers. Een teamcoach verwoordde:

“Ik ben zo trots op wat we doen en kunnen betekenen voor de teams! De teamleden zeggen nu zelf tegen elkaar: “We gaan er niet meer omheen, we gaan er dwars doorheen!”. Dat levert echt heel veel positieve energie op, ook als het soms moeilijk is.”

Terugblikkend op dat proces: Moedige mensen met energie en doorzettingsvermogen, de wens om het met elkaar beter te willen doen, kleine stapjes vooruit en af en toe ook een terugval. Soms ook boosheid, frustratie en verdriet. En de ongelofelijke drive om het voor elkaar te krijgen: voor elkaar en voor de bewoners! Dat kan alleen wanneer mensen bouwen aan vertrouwen en daarmee hun zelfstandigheid herwinnen!

Bouwen aan vertrouwen