Scroll to top
Governance

Samen kom je verder

Beginnende adviesraden in de VVT

(Regio Brabant/Noord-Limburg)

Steeds meer VVT organisaties richten een adviesraad op. Maar hoe wordt dat een effectieve groep met zichtbare resultaten?
In samenwerking met Thuiszorg Samen Verder in Helmond organiseren wij een gezamenlijk programma voor beginnende adviesraden (VAR, VVAR of PAR). Dit programma richt zich op de kleinere VVT organisaties in de regio Brabant, Noord-Limburg. We denken in totaal aan ongeveer 5 organisaties en 20 deelnemers (leden van de adviesraden). Het programma bestaat uit 5 trainingsdagen en wordt ondersteund met een digitale leeromgeving voor extra kennis en tussentijdse opdrachten. De doorlooptijd is ongeveer een half jaar. De start is gepland voor begin 2021.

Dit gezamenlijke programma biedt de unieke mogelijkheid om met en van andere organisaties te leren. Dit geldt voor de leden van de adviesraden, maar ook voor de bestuurders, die 2 dagdelen deelnemen aan het programma. Deze opzet maakt professionele ondersteuning ook voor kleinere zorgorganisaties mogelijk.

CC zorgadviseurs heeft 20 jaar ervaring met professionele zeggenschap en adviesraden. Wij bieden up-to-date kennis op dit terrein en vertalen die in praktische opdrachten en instrumenten voor adviesraden. Met de resultaten daarvan kunnen de adviesraden zelfstandig verder.

De inhoud van het programma:

 • Wat is een adviesraad?
 • Wat is het doel en de rol van de adviesraad en welke variaties zijn er mogelijk?
 • Hoe werkt een adviesraad intern?
 • Hoe werkt de adviesraad samen met de organisatie?
 • Hoe werkt een adviesraad samen met de eigen beroepsgroep(en)?
 • Wat is adviseren, wat is het adviesproces en hoe kom je tot een onderbouwd, uitvoerbaar advies?

Resultaten van het programma:

Iedere adviesraad maakt zijn eigen invulling van:

 • Een concreet uitgewerkt en afgestemd missie/visie-document.
 • Een concreet uitgewerkt reglement, inclusief rolbeschrijvingen van (vice)voorzitter, secretaris en leden.
 • Een duidelijke rol- en taakverdeling.
 • Een jaarplan met begroting.
 • Een PR- en communicatieplan.
 • Een eerste advies.

In 2018 hebben 5 VVT organisaties rondom Dordrecht dit programma doorlopen. De reacties:

“Veel geleerd van de ervaringen van andere adviesraden”
“Je komt tot een concreet plan”
“Goede structuur en veel ruimte voor eigen inbreng”
“De adviesraad kan aan de slag”

In deze video vertelt bestuurder Agnes Klaren over haar ervaring met het gezamenlijke programma in 2018.

Samen kom je verder

Interesse?

Laat het ons weten via [email protected]. Wij nemen vrijblijvend contact op. Definitieve samenstelling, planning en kosten worden in samenspraak bepaald.