Scroll to top
Governance

Training leiderschap & sturing

Eendaagse training voor (vice)voorzitters van adviesraden

De training Leiderschap en sturing is een eendaagse training, bedoeld voor voorzitters en vice-voorzitters van adviesraden (PAR/VAR/VVAR/VSB). De training is ontwikkeld aan de hand van een onderzoek dat wij hielden onder (vice)voorzitters. Wij vroegen naar hun ervaringen: tegen welke moeilijkheden zij aanlopen, welke kennisbehoeften zij hebben en op welke aspecten zij zich willen verbeteren.

Hieruit kwam sterk naar voren dat (vice)voorzitters het gevoel hebben dat zij aan hoge verwachtingen dienen te voldoen. Bijvoorbeeld van de leden van de adviesraad en de Raad van Bestuur, en dat zijzelf niet altijd helder hebben wat hun rol en verantwoordelijkheid is.

Door het deelnemen aan de trainingsdag krijg je inzicht in jouw leiderschapskwaliteiten als (vice)voorzitter en hoe die te benutten, hoe je doelgericht sturing geeft aan de adviesraad en hoe je effectief optreedt in de organisatie.

Kenmerkend voor deze training is dat we het programma zoveel als mogelijk afstemmen op de vraagstukken, leerbehoeften en casuïstiek van de deelnemers. Tijdens de training maken we gebruik van een ondersteunend model waarmee je als voorzitter je eigen leersituatie goed in beeld krijgt en kunt doorgronden wat jouw eigen ontwikkelrichting is. Daarnaast biedt deze dag ruimte om ervaringen met andere voorzitters uit te wisselen, wat veelal inzicht biedt in praktische toepassingen.

Reacties van klanten

De training is in 2010 van start gegaan en wordt door deelnemers als zeer waardevol ervaren.

“De inhoud van de training is toepasbaar op mijn praktijk. De rolbepaling van de VAR, de rollen van de voorzitter, eigenlijk alles uit de training. Het heeft veel stof tot nadenken gegeven en ik kan mijn inzichten omzetten naar activiteiten.”
___________

“Het was een bruikbare, leerzame en interactieve training! De casuïstiek en openheid tijdens de training spraken me erg aan. De training was gericht op vragen uit de groep. Ik heb er erg veel aan gehad, ik ga vol ideeën aan de slag.”
___________

“De presentatie en het delen van ervaringen met andere leden heeft mij enorme inzichten gegeven. En ook de analyse in strategisch denken heeft mij geholpen. Het was een prettige kleine groep waardoor individuele problemen goed besproken konden worden.”

Training leiderschap en sturing