Shared

governance

18 JAAR ERVARING MET professionele zeggenschap

CC heeft inmiddels 18 jaar ervaring met het vormgeven aan professionele zeggenschap binnen zorgorganisaties. We dragen bij aan de rolontwikkeling en positionering van verpleegkundige en professionele adviesraden (VAR en PAR) en de laatste jaren adviseren wij zorgorganisatie bij de ontwikkeling van shared governance. Vanaf het jaar 2000 hebben wij 150 zorgorganisaties bij professionele zeggenschap ondersteund.

Shared governance

Professionele betrokkenheid optimaal georganiseerd

Verpleegkundige of professionele adviesraden

Als basis voor gezamenlijke beleidsvorming

De beginnende VAR

In vijf stappen een adviesraden

Magnet status

Een ontwikkeling naar de toekomst

Onze inspiratie

Onze inspiratie vinden wij voor een groot deel in de Magnethospitals, waarbinnen Shared Governance zich bewezen heeft en leidt tot een grote mate van betrokkenheid van verpleegkundigen. Wij werken samen met en in zorgorganisaties naar de vertaling hiervan naar de Nederlandse zorg.

WAAR GAAT HET OVER?

De essentie van shared governance is dat een zorgorganisatie vanuit een gedeelde (be)sturing door verpleegkundigen en management inhoud en vormgeeft aan empowerment van de verpleegkundige beroepsgroep en optimaal gebruik maakt van de verpleegkundige expertise teneinde te komen tot de beste patiëntenzorg.

LEES MEER

Professionele adviesraden zijn een uitingsvorm van professionele zeggenschap binnen een zorgorganisatie. Ongeacht het soort adviesraad verpleegkundig (VAR) of verpleegkundig/verzorgende (VVAR) of professioneel (PAR), de toegevoegde waarde ervan hangt van vele factoren af.

LEES MEER

Recente publicaties

26 maart 2020 in Nieuws, Shared Governance

Coronawijzer voor adviesraden

Corona, help! Wat nu? Een vraag die menig adviesraad in Nederland zichzelf stelt. Of je…
Read More
21 februari 2019 in Shared Governance, VAR

Samen kom je verder

Adviesraden in de kleinschalige ouderenzorg Samen met 5 kleinschalige zorgorganisaties (De Lange Wei, De Merwelanden,…
Read More
14 november 2018 in Kwaliteit, Leiderschap, Professionals

Functiedifferentiatie: workshop NFU / NVZ

Op 14 november met 40 deelnemers uit 20 ziekenhuizen gewerkt aan de manier waarop ziekenhuizen…
Read More
27 september 2018 in Leiderschap, Management, Systeem, Zelforganisatie

Organisaties Ontwarren

Arjen Jeninga en Harry Woldendorp hebben een boekje geschreven over hoe systemisch kijken, denken en…
Read More