var / par

Betrokkenheid van de professional
Onze visie

Professionele adviesraden zijn een uitingsvorm van professionele zeggenschap binnen een zorgorganisatie. Ongeacht het soort adviesraad verpleegkundig (VAR) of verpleegkundig/verzorgende (VVAR) of professioneel (PAR), de toegevoegde waarde ervan hangt van vele factoren af. Professionele zeggenschap vorm en inhoud geven vraagt om zowel ontwikkeling van de adviesraad als ontwikkeling van de organisatie.

VOOR WIE IS HET?

Voor alle zorgorganisaties waar professionele zeggenschap vorm en inhoud krijgt.

Wat is het?

Dé VAR of PAR bestaat niet. Elke adviesraad ontwikkelt zich binnen de context van de eigen organisatie. Steeds heeft dat te maken met het zogenaamde speelveld van de adviesraad. Dat bestaat uit 1. de ambitie of doel waaraan de adviesraad dient bij te dragen, 2. de wijze waarop de adviesraad samenwerkt met de beroepsgenoten, Raad van Bestuur, manager en andere binnen de organisatie, 3. de competenties van de VAR-leden en hun ontwikkeling, 4. de interne werkwijze van de VAR 5. de wijze waarop de VAR de netwerken met andere adviesraden benutten.
De ontwikkeling begint al bij de startende adviesraad. Vele keuze zijn door VAR-leden en de organisatie te maken in dit speelveld. Het zogenaamde VARiantenmodel kan hierbij als toegankelijk hulpmiddel benut worden.

Hoe werkt de aanpak?

CC zorgadviseurs begeleidt al sinds 2000 adviesraden, zowel startende als doorontwikkelde VAR’s/PAR’s. De adviesraad staat niet op zich. Daarom richten we ons ook op de samenwerking tussen de adviesraad en anderen, zoals de Raad van Bestuur en management in de organisatie.

Adviesraden en betrokkenen kunnen naast het volgen van diverse trainingen op maat zich laten adviseren voor uiteenlopende vraagstukken.

Specifiek voor VAR’s of PAR’s in oprichting bestaat de mogelijkheid om een versneld gezamenlijk programma te volgen. Samen met andere VAR/PAR i.o. leren zij met en van elkaar. In vijf contactmomenten en met behulp van tussentijdse digitale ondersteuning ontwikkelt elke VAR/PAR i.o. zich naar een adviesraad die past bij de eigen organisatie. Zij ontwikkelen een visie, maken keuzes en werken aan een jaarplanen. Aan het eind van programma volgt het installeren van de adviesraad waarna deze van start gaat.

Contactpersoon

Roland Peppel

Roland Peppel

Sjors Frielink

Case
Oprichten van een VVAR (Verpleegkundige en verzorgende adviesraad)
Samen kom je verder

Adviesraden in de kleinschalige ouderenzorg.

Samen met 5 kleinschalige zorgorganisaties (De Lange Wei, De Merwelanden, De Blije Borgh, Huis ter Leede en Present) heeft CC zorgadviseurs een nieuw ondersteuningsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd voor een gezamenlijke start van adviesraden. Adviesraden en bestuurders leren daarin van en met elkaar wat de toegevoegde waarde van een adviesraad kan zijn. Gaandeweg krijgt de adviesraad vorm, passend bij de eigen organisatie. Zie onderstaande video. Interesse? Neem contact met ons op.

WEET U OOK OVER SHARED GOVERNANCE?

Shared governance is toe te passen en te ontwikkelen in elke zorgorganisatie.

LEES MEER