ManagementStrategieSysteem

Beleid en strategie ontwikkelen in een organisatie met zelforganiserende teams: hoe doe je dat?

By 17 december 2015 No Comments

Het eind van het jaar nadert en dat betekent dat veel organisaties bezig zijn met hun jaarplanning voor 2016. Beleid en strategie worden volop geëvalueerd en waar nodig vernieuwd. Vaak houden organisaties hierbij hun meerjarenstrategie en planning- en controlecyclus aan. Maar geldt deze methode van beleidsontwikkeling ook voor organisaties met zelforganiserende teams? Zijn er manieren die beter passen bij de aard van zulke teams? Manieren die rekening houden met de toegenomen eigen regie en verantwoordelijkheid?

In onze verandertrajecten krijgen we op het terrein van zelforganiserende teams vaak de vraag: ‘Hoe ontwikkel je beleid en strategie in een organisatie met zelforganiserende teams?’ We adviseren deze organisaties om hun bestaande werkwijzen tegen het licht te houden en aan te passen. Dit zien we op verschillende manieren terug in de praktijk.

In verschillende zorgorganisaties die een besturingsfilosofie met zelforganiserende teams als onderdeel hanteren, zien we dat zij ook hun beleidsontwikkeling en besluitvorming erop aanpassen. Zo experimenteren sommigen met het ‘consentbeginsel’, een basisprincipe binnen de sociocratie. Uitgaande van de gelijkwaardigheid van alle individuen vindt er besluitvorming plaats wanneer iedereen zijn of haar ‘consent’ geeft.

Weer andere organisaties organiseren verbindings- en ontwikkelbijeenkomsten, waarin alle onderdelen van de organisatie worden vertegenwoordigd. Aanvullend daaraan stellen zij regelmatig een strategiegroep op, variërend van 25 tot 100 mensen uit de gehele organisatie. Deze groep ontwikkelt beleid en strategie en neemt hier ook besluiten over.

Dit zijn allemaal initiatieven vanuit het idee ‘het geheel weet meer dan de som der delen’.

Team syntegration

Een aanpak die ons inspireert is die van ‘Team Syntegration’, ontwikkeld door dr. Stafford Beer. Ook deze methodiek is gebaseerd op het principe dat 2 beter is dan 1.

‘Team Syntegration’ kenmerkt zich door haar effectieve informatiestroom. 10 tot 42 personen uit de gehele organisatie worden uitgenodigd om twee tot drie dagen in verschillende teams aan een probleemaanpak te werken. Aan het eind hebben zij een alomvattende oplossing als resultaat. Doordat elke persoon bij meerdere teams betrokken is, zijn alle teams gelinkt aan elkaar en krijgt iedereen in korte tijd alle informatie met zich mee.

Een tweede kenmerk van ‘Team syntegration’ is dat het complexe vraagstukken oplost op een niet-hiërarchische manier. De groep mensen die wordt uitgenodigd is een samenstelling van mensen uit de gehele organisatie. Het benut de kennis en competentie van alle deelnemers en maakt hen verantwoordelijk voor het resultaat en het vervolg. Hierdoor is de kans van slagen bij de implementatie ook groter.

Meer weten over deze aanpak? Download hier het boekje.