Blog

Studiereis: De aantrekkingskracht van succesvolle Magnet-ziekenhuizen in Amerika

Wij hebben met veel plezier begin november zorgorganisaties in Chicago, Kalamazoo en Washington DC, waaronder ook enkele Magnet-organisaties, bezocht. De positieve verhalen van mensen die eerder deze reis maakten, kunnen we alleen maar bevestigen. Is alles wat we tegenkwamen, dan ook beter dan in Nederland? Nee, zeker niet. De ouderenzorg in Nederland kan zeker als voorbeeld dienen voor de Amerikanen. Toch zijn wij ervan overtuigd dat we in Nederland veel kunnen leren van de Amerikaanse verpleging. De verpleegkundige in de VS staat op de imagoladder van beroepen op de eerste plaats.

Wat zijn de succesfactoren?

Wij bezochten de Magneetziekenhuizen, dit zijn ziekenhuizen die ruim bovengemiddeld presteren. Zowel kwalitatief als financieel. Vanuit het besef dat de verpleegkundige professie ertoe doet, vormen deze ziekenhuizen een omgeving waarbinnen de verpleegkundige beroepsgroep excellente zorg verleent en zich optimaal ontwikkelt.

Wij zijn geïnteresseerd in verpleegkundig leiderschap en de kenmerken van Excellente Zorg. Wat kenmerkt deze ziekenhuizen? Hoe zit het met de autonomie binnen het eigen werkdomein, hebben verpleegkundigen zeggenschap in zorgbeleid, is er goede samenwerking met artsen en wat typeert de relatie met leidinggevenden? Zijn de antwoorden op deze vragen typisch Amerikaans of zijn deze inzichten en activiteiten ook realiseerbaar in Nederland? Oordeelt u zelf, aan de hand van onze bevindingen.

Wat ons opviel:

 • Chief Nurse Officer
  Ieder ziekenhuis heeft een Chief Nurse Officer (CNO). Niet te verwarren met een bestuurder met een verpleegkundige achtergrond. De CNO in een ziekenhuis is een bestuurder die verantwoordelijk is voor het faciliteren van een omgeving waar de verpleegkundige beroepsuitoefening en -ontwikkeling optimaal tot uiting komt. Een omgeving waarin doelen, activiteiten, processen en competenties zodanig samenhangen dat zij optimaal bijdragen aan een hoge mate van kwaliteit (shared governance). Daar waar evidence based gewerkt wordt, professionele teamontwikkeling plaatsvindt en verpleegkundigen in hoge mate verantwoordelijkheid nemen voor kwaliteit in termen van patiëntuitkomsten, tevredenheid van medewerkers en doelmatigheid. Dit wordt waar mogelijk in verpleegindicatoren vertaald. Een sprekend voorbeeld hiervan is het terugdringen van het aantal heropnames binnen 30 dagen. De kwaliteit van de verpleegkunde blijkt hierop van grote invloed.
 • Nursing Governance Structure
  De CNO werkt nauw samen met de zogenaamde Nursing Governance Structure. Een samenwerkend netwerk van councils (adviesraden) op zowel strategisch niveau als op afdelings- en teamniveau, waarbij vaak patiënten invloed uitoefenen. Op beleidsniveau kan het zijn dat een nurse advisory board (adviesraad) een beslissende stem heeft inzake beroepsgerelateerde beleidskeuzes. Magnet stelt dat een Nursing Governance Structure vereist is. Het is aan ziekenhuizen zelf hoe zij die inrichten.
 • Tolerantie
  De professionele cultuur kenmerkt zich door het principe van ‘high trust en low tolerance’. Dit houdt in dat verpleegkundigen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid hebben in de beroepsuitoefening en in hun eigen professionele ontwikkeling en het management verwacht daarbij dat de verpleging bijdraagt aan ontwikkeling en verbetering van de professie. Een leidende vraag hierbij is: ‘Wat heb jij als professional bij te dragen aan onze ambitie?’ Waar nodig vindt op basis van een gezamenlijke professionele doelbepaling facilitering plaats vanuit de organisatie. Voor verpleegkundigen die niet op deze manier willen werken, is geen plaats (low tolerance). Een tussenweg is er niet. Een voorbeeld hiervan is: ‘Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’.
 • Hoog niveau
  De sleutelfiguren in de organisatie en de verpleegkundigen beseffen dat de verpleegkunde een hoog opleidingsniveau vraagt. De doelstelling vanuit Magnet is dat in 2020 80% Bachelor nurses (HBO) werkzaam is in de ziekenhuizen en dat een verdubbeling heeft plaatsgevonden van het aantal academisch opgeleide verpleegkundigen binnen het primaire proces.
 • Kortom, wij hebben zeer gemotiveerde en gepassioneerde mensen ontmoet, die vol enthousiasme hun ervaring en kennis over hun vak en organisatie delen. Naar ons idee heeft dit alles te maken met leiderschap, een juiste mindset, consequent de juiste keuzes durven maken en bovenal beroepstrots. Wij vonden het geweldig om deze ervaring op te doen, en voelen ons nog meer geïnspireerd om vanuit onze adviespraktijk bij te dragen aan kwaliteit van de beroepsontwikkeling en werkomgeving van verpleegkundigen en verzorgenden.

  Maaike Veenvliet en Roland Peppel, CC zorgadviseurs