Blog

Teams verbeteren zelf hun werkprocessen

De MMO verbetersessie: nu met subsidie mogelijkheden


Het stimuleren van de (verbeter)dialoog binnen teams is een belangrijk onderdeel bij teamontwikkeling en zelforganisatie. De uitdaging hierbij ligt vooral in het motiveren en enthousiasmeren van het team om anders te leren kijken naar de dagelijkse praktijk en door in dialoog samen verbeteringen te implementeren. CC biedt een effectieve oplossing voor teams om dit te realiseren, de MMO verbetersessie. Er bestaat nu de mogelijkheid om dit met een ESF-subsidie te financieren.

Bewustzijn in het team

De thema’s Teamontwikkeling en Slimmer Werken staan hoog op de agenda en verschillende organisaties zijn er onder verschillende noemers (zelfsturing, zelforganisatie, professionalisering, continu verbeteren) mee bezig. Een belangrijk onderdeel hierbij is bewustzijn creëren in een team waarmee een dialoog wordt geïnitieerd om processen met elkaar te verbeteren en duidelijke afspraken te maken over de taakverdeling.

Hoe realiseren?

Een waardevolle tool om dit dialoog te realiseren is de MMO verbetersessie, bestaande uit een app en verbetersessies. De gewenste verbeterdialoog ontstaat door de zorgprofessionals zelf een meting en gezamenlijk een verbeteranalyse te laten uitvoeren: Een zorgprofessional volgt een collega zorgprofessional tijdens een dienst en geeft elke 60 seconden aan wat diegene aan het doen is en waar zij zich bevindt. Ook voorgenomen taken, onderbrekingen en overige observaties worden door de volger ingevoerd. De data over voorgenomen taken, activiteiten en onderbrekingen aangevuld met eigen observaties, vormen het verhaal waar het verbeterpotentieel in ligt verstopt.

MMO-verbeteronderwerpen

Verbeterinzichten met het MMO stappenplan

Aan de hand van het MMO stappenplan wordt op een toegankelijke en leuke manier een analyse gedaan van de data. Allereerst wordt een aantal verbeterinzichten geformuleerd. Daarna volgt een brainstormsessie om zoveel mogelijk ideeën te bedenken die een oplossing bieden. Dit gebeurt middels een interactieve spelvorm, waarbij binnen een beperkte tijdspanne al resultaat wordt geboekt. Een resultaat dat altijd gericht is op het winnen van directe patiëntenzorg.

De verbetertool is zeer waardevol gebleken in elke organisatie, waar thema’s als teamontwikkeling, zelfsturing en een continue verbetercultuur hoog op de agenda staan. CC begeleidt teams bij het succesvol doorlopen van de eerste MMO verbetersessie, zodat er sowieso na afloop een aantal verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

MMO-verbetersessie

De MMO verbetersessie bestaat uit:

  1. Introductietraining, waarin de bedoeling van de MMO verbetersessie wordt uitgelicht en deelnemers de app leren gebruiken (inclusief proefmeting).
  2. De daadwerkelijke meting door teamleden zelf.
  3. Eigen analyse door zowel het team als de externe adviseur
  4. Een analysebijeenkomst waarin de resultaten worden samengebracht en gezamenlijke verbetervoorstellen worden geformuleerd op basis van de analyse van de data.
  5. Het team gaat daarna zelf aan de slag met de implementatie van de verbeteringen.

In onderstaand filmpje worden de stappen van een MMO verbetersessie doorlopen. Gericht op het stimuleren van de (verbeter)dialoog in een team wordt een werkdag in kaart gebracht met de MMO app. Hierna volgt een analyse op basis van de verzamelde data en de observaties. Spelenderwijs worden er stap voor stap verbeterinzichten verzameld. Met deze verbeterinzichten gaat het team gezamenlijk op zoek naar oplossingen. Op deze wijze wordt er binnen een team bewustwording gecreëerd rondom de processen en worden kleine verbeteringen geïmplementeerd. Het begin van een continue verbetercultuur!

Het resultaat

Een interactief programma waarbij CC een team begeleidt om een MMO verbetersessie succesvol uit te laten voeren. Met als resultaat:

  • Bewustwording in het team
  • Een verbeterdialoog op basis van data en observatie
  • Meerdere verbetervoorstellen die verspilling reduceren op de afdeling
  • De eerste stap gemaakt naar een continue verbetercultuur

Geïnteresseerd?

Wilt u ook hiermee aan de slag? Dit kan per team of voor de gehele organisatie. De MMO verbetersessie is nu nog aantrekkelijker om uit te voeren omdat het mogelijk is om een deel van de kosten te financieren via een ESF-subsidie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de subsidie voor 1 november 2014 worden aangevraagd. Wij zijn bekend met deze subsidie en de voorwaarden en helpen u graag met de aanvraagprocedure hiervoor.