Thema's

Herijking van professionals en managers

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn eigenaar van de eigen beroepsontwikkeling en het vakgebied maar weten nog niet altijd hoe hier invulling aan te geven. Iets dat wel hard nodig is gelet op de vele transities in de zorg. Transities die vragen om herijking van de professionaliteit. Nieuwe multidisciplinaire relaties zijn nodig. Focus op nieuwe soorten van dienstverlening. Ketenzorg over de muren heen. En dat al met als doel hoog kwalitatieve, veilige en efficiënte zorg en dienstverlening.

Vraagstukken

  • Welke invloed gaan de transities hebben voor zorgprofessionals? Wat betekent dit voor hun ontwikkeling, samenwerking en professionele verhoudingen? Wat voor gevolgen hebben de transities voor de verhoudingen met patiënten/cliënten, familie en vrijwilligers? En waar liggen de verantwoordelijkheden in teams en samenwerkingen?
  • Welke mogelijkheden zijn er binnen en buiten de muren van de instelling om de invloed van professionals te versterken?
  • Wat is het management van de toekomst? Welke taken en rollen horen daarbij en hoe realiseert ik dat?