Thema's

Meer met minder

De kosten van de zorg staan steeds meer onder druk. Oorzaak daarvan is onder meer de vergrijzing maar ook de grote bezuinigingen van het huidige kabinet dragen hier aan bij. Cliënten, medewerkers maar ook zorgorganisaties ondervinden daar direct de gevolgen van. Er moet meer gedaan worden met minder geld, dit terwijl er wel steeds hogere eisen gesteld worden aan de kwaliteit van de zorg.

Vraagstukken