Tools

Beïnvloedingsstijlen

Door middel van deze opdracht kun je meer inzicht krijgen in verschillende gespreksstrategieën en gespreksstijlen, ofwel in jouw manier van invloed uitoefenen op het gedrag van anderen.