Blog

VAR, een veelbesproken thema op Excellente Zorg Congres

Op 26 september was CC, samen met meer dan 350 zorgprofessionals, aanwezig op het congres Excellente Zorg van V&VN. Het was opvallend dat de essentiële toegevoegde waarde van Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraden (VAR’s) in zorgorganisaties veelvuldig door verschillende sprekers werd benoemd.

Henk Bakker, voorzitter van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), trapte de bijeenkomst af met een terugblik op 5 jaar Excellente zorg. Hij ging onder andere in op de zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden. Een van de manieren waarop zeggenschap van de beroepsgroep vorm krijgt binnen een organisatie is middels de VAR. V&VN stimuleert de ontwikkeling van invloedrijke VAR’s.

Alle ziekenhuizen een VAR

Daarnaast gaf Margot van der Starre, directeur van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), aan dat er €150 miljoen is gereserveerd voor de professionalisering van o.a. verpleegkundigen. Tevens benoemde ze dat ze een belangrijke rol voor de VAR’s ziet weggelegd in de ziekenhuizen. Hierbij gaf ze aan dat het niet meer zo kan zijn dat er over een jaar ziekenhuizen zijn die geen VAR hebben. Hierbij plaatste zij echter de kanttekening dat er ook een belangrijke rol voor verpleegkundigen weggelegd is om hun verantwoordelijkheid te nemen om in een VAR zitting te nemen.

Ook Ronnie van Diemen, Inspecteur-generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), sprak zich uit over het belang van de VAR en dat de VAR cruciaal is bij het verbeteren van patiëntenuitkomsten. De IGZ benoemt dat de aanwezigheid van een VAR in een organisatie een positieve invloed heeft op veilige zorg. De IGZ vraagt tijdens onaangekondigde controles ook altijd een gesprek aan met de VAR in de zorgorganisatie. De VAR werd zelfs samen met het Medisch Stafbestuur (MS) in positie gebracht onder de Raad van Bestuur, naast het management (zie afbeelding). De prominente status en positionering van de VAR in de organisatie werd hierin goed zichtbaar.

Shared governance leeft

Maar niet alleen in de plenaire presentaties, ook in workshops en tijdens de lunchpauze was de VAR een veelbesproken onderwerp van gesprek. Kortom, shared governance leeft. De VAR is daarbij een middel om de invloed van verpleegkundigen en verzorgenden in de organisatie vorm te geven. Zorgprofessionals werden aangesproken op hun verantwoordelijkheid als zorgprofessional om pro actief te zijn en hun rol te pakken om de invloed van de beroepsgroep te vergroten. Daarnaast werd ook de verantwoordelijkheid van andere partijen hierbij genoemd. Er ligt daarmee een gezamenlijkheid om de invloed van verpleegkundigen en verzorgenden in de organisatie te vergroten met als doel de kwaliteit van zorg verbeteren. De passende slogan van het congres was dan ook: ‘van dromen naar doen’.