Blog

VAR’s op weg naar meer invloed op zorgbeleid!

Ruim de helft (59%) van de 149 VAR’s in Nederland ervaart invloed op het zorgbeleid van hun instelling. 13% zelfs zeer veel invloed. De overige VAR’s zeggen weinig invloed te hebben. De relatie met de Raad van Bestuur of directie is van belang voor de ervaren invloed op het zorgbeleid. Dit blijkt uit het onderzoek van Pieterbas Lalleman en Jeroen Dikken van het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van de Hogeschool Utrecht (HU) in opdracht van V&VN en CC zorgadviseurs.

Wij als CC zorgadviseurs herkennen de uitkomsten van dit onderzoek vanuit onze dagelijkse ondersteuning van VAR’s en zijn het eens met Lalleman dat de cijfers laten zien dat de greep van de VAR’s op het zorgbeleid de komende jaren nog veel aandacht vraagt. Echter, inmiddels zijn hiertoe al stappen gezet.

Uit de ondersteuningsvragen van onze klanten merken wij dat bestaande VAR’s krachtig inzetten op het vergroten van invloed op de beroepsinhoudelijke ontwikkeling en uitvoering, vaak in samenwerking met de Raad van Bestuur en andere stakeholders. Een groot deel zet in op de ontwikkeling van Nurse/Shared Governance.

Het meest in het oog springen de startende VAR’s binnen de VVT-organisaties. Daar waar VAR’s in het verleden behoudend instaken, op basis van het VARiantenmodel op het type ‘VAR als adviseur’, en daar vaak op bleven hangen, leggen zij de lat nu beduidend hoger. Nu hebben zij als ambitie de ‘VAR als regisseur’ binnen Nurse/Shared Governance. Daarmee hebben deze organisaties een innovatieve stap gezet binnen de langdurende zorg.

Opmerkelijk is ook dat in toenemende mate Raden van Bestuur en managers ons benaderen met de vraag hoe de invloed van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep te vergroten. Het gaat dan om het sterker positioneren van de VAR of andere vormen van adviesraden en het helpen vormgeven van Nurse/Shared Governance. Het besef dat professionele ontwikkeling van de verpleegkundige/verzorgende beroepsgroep een gedeelde verantwoordelijkheid is van de professie en de organisatie, is hiermee een feit.

Kortom, gezien deze ontwikkeling is er alle reden voor nader onderzoek. De aanbeveling van de onderzoekers van de HU om de daadwerkelijke invloed te meten en te verbreden naar de ervaringen van Raden van Bestuur en collega-vakgenoten, ondersteunen wij van harte.

Meer informatie