InnovatieVeranderen

90 dagen cyclus: Innoveren in de zorg

By 26 maart 2015 No Comments

Innovaties zijn regelmatig gebaseerd op ongeplande goede ingevingen, afhankelijk van één heldhaftig persoon of van flink wat toeval. Hoe kun je meer structuur geven aan het innovatieproces? De 90-dagen cyclus is ontwikkeld om innovaties betrouwbaar en volgens een vast concept te maken, zonder dat de organisatie ingrijpend moet veranderen. In 90 dagen worden de nodige bouwstenen voor goede innovaties gemaakt en gebruikt. Zo is er snel voortgang te boeken en wordt innoveren een vast onderdeel van de organisatiecultuur. CC zorgadviseurs gebruikt deze benadering regelmatig. O.a. voor het ontwikkelen van een innovatieve aanpak voor teamontwikkeling en teamtools, maar ook voor een bijeenkomst met bestuurders waarin innovatie in de langdurende zorg centraal stond. Hoe werkt deze aanpak?

minimum viable innovation system

Die bouwstenen die nodig zijn voor goede innovatie worden door Scott D. Anthony, David S. Duncan en Pontus M.A. Siren “minimum viable innovation system” (MVIS) genoemd in het artikel “Bouw een innovatiemachine in 90 dagen“. Deze term komt van de lean start-up benadering, waarin “minimum viable products” gezien worden als een gestript, functioneel prototype dat het beginpunt vormt voor de ontwikkeling van een nieuw product of dienst.

“Een “minimum viable innovation system” (MVIS) verwijst naar de essentiële bouwstenen die bedrijven nodig hebben om een betrouwbare, strategiegeoriënteerde innovatietoepassing te creëren. Een MVIS zorgt er voor dat goede ideeën aangemoedigd, herkend, gedeeld, herzien, onderzocht, ontwikkeld, beloond en gevierd worden. Maar dan zonder dat het jaren werk kost, fundamentele veranderingen nodig zijn of een ingrijpende verdeling van resources nodig is.”

Het creëren van een MVIS zal er niet voor zorgen dat jouw organisatie op magische wijze verandert in een succesvol bedrijf zoals Pixar of Amazon. Het helpt je wel bij het vergroten van de voorspelbaarheid en productiviteit van innovaties en geeft grip en structuur aan de innovatie. Bij alle innovaties ervaren organisaties immers obstakels (in tijd, geld, weerstand, daadkracht). De 90-dagen cyclus helpt nieuwe ideeën te generen, te testen en daarover een gefundeerd besluit te nemen.

Aan de slag met de 90-dagen Cyclus

CC zorgadviseurs gebruikt bij het toepassen van de 90-dagen cyclus onderstaande modellen. Dit is gebaseerd op het “90-Dagen Cyclus Handboek” door Sandra Park en Sola Takahashi en bestaat uit acties voorafgaand aan de cyclus, gedurende en achteraf. De voorbereiding van de cyclus is net zo belangrijk als de cyclus zelf. Het kiezen van een onderwerp met de juiste grootte, het identificeren van de doelgroep en het vormen van een gewenst eindproduct vooraf zijn cruciaal voor het succes van de cyclus, zeggen de auteurs. “Verdeeldheid en onduidelijkheid zal je voortgang remmen gedurende de cyclus of zelfs er voor zorgen dat het mislukt.”

Gedurende de 90-dagen cyclus

Elke 90-dagen cyclus bestaat uit drie fases: de zoekfase, focusfase en het samenvatten van de ontwikkeling. Zie ook onderstaande afbeeldingen.

Zoek en scan
De eerste fase van de 90-dagen cyclus bestaat uit oriënteren, zoeken en scannen. Welke praktische en academische kennis bestaat er al over het probleem? Aan de hand van deze informatie zal het team beslissen wat de focus zal zijn van de innovatie. Tools die bij deze fase horen zijn het lezen van literatuur, het houden van interviews met experts en buitenstaanders, oriënteren op de mogelijkheden en het steeds verder afbakenen van het onderwerp.

Focus
In de tweede fase gaat het team aan de slag om het onderwerp scherper en kleiner te maken. Welk onderwerp uit de eerste fase is het meest interessant? Aan het eind van deze focusfase heeft het team een prototype ontworpen en getest aan de hand van snelle, kleine experimenten.

Vat samen
De laatste fase is gericht op het verfijnen van de innovatie en het samenvatten van het werk. Ook in deze fase wordt er gebruikgemaakt van snelle, kleine experimenten die steeds beter afgebakende vragen behandelen. Aan het einde van de derde fase levert het team een 90-dagen cyclus rapport in. In dit rapport zit een volledig overzicht van de resultaten die met de cyclus bereikt zijn.

Na afloop

Na afloop van de 90-dagen cyclus wordt er gekeken of het gewenste resultaat is bereikt, of dat er nog een cyclus gestart wordt gericht op een herziende benadering of op aanvullende producten. Dit wordt besloten door de producteigenaar. De 90-dagen cyclus is geen losstaand element, maar onderdeel van het innovatietraject in een organisatie.

Zelf aan de slag?

CC heeft de aanpak van de 90-dagen cyclus samengevat op onderstaande posters. Wij helpen u graag bij de implementatie ervan met behulp van een training, project of adviesgesprek.

90 dagen cyclus uitleg

90-dagen-cyclus-proces