Effectief opereren

Meer veiligheid en beter resultaa
ONZE VISIE

Effectief opereren is gebaseerd op de “Productive series” die ontwikkeld is door de NHS Institute for Innovation and Improvement in Engeland. De ‘Productive series” is ontwikkeld op basis van de best practices uit gezondheidszorg en andere bedrijfstakken. Het programma biedt OK-teams (in de breedste zin van het woord) de benodigde kennis en het praktische gereedschap voor de transformatie van de OK-afdeling op de vier kerndoelen van het programma.

VOOR WIE IS HET?

Effectief Opereren is gericht op het multidisciplinaire team in de OK. Ieder vanuit zijn eigen rol en allemaal gericht op de samenhang.

Wat is het?

Het is een programmatische aanpak voor continu verbeteren gericht op bewustwording, empowerment en cultuurverandering van de professionele beroepsgroepen in de OK. De doelstellingen van Effectief Opereren zijn gericht op het verbeteren van:
 • de ervaring van de patiënt
 • de veiligheid en betrouwbaarheid van zorg en behandeling
 • de teamprestaties en de medewerkerstevredenheid
 • de efficiency van de bedrijfsvoering
Unieke componenten van het verbeterprogramma zijn:
 • Zichtbaar commitment van het hoger management;
 • Het grote belang en de impact van multidisciplinaire team-samenwerking op patiëntuitkomsten, veiligheid en betrouwbare zorg;
 • De toename van invloed op de eigen processen en een cultuur van continu verbeteren.
Effectief opereren:
 • Biedt een methodische aanpak om kwalitatief hoogwaardige, veilige en  betrouwbare  zorg en behandeling te bieden aan patiënten op de OK en in het ziekenhuis;
 • Helpt het gehele team de waarde van meten te onderkennen en hoe dit verdere verbetering kan bewerkstelligen;
 • Stelt het team in staat dagelijkse frustraties te herkennen en op te lossen om zo toe te werken naar een gezamenlijke visie en een “perfect operatieprogramma”;
 • De focus op het verhogen van de kwaliteit draagt bij aan de gewenste efficiency verbeteringen, die nodig zijn om in een situatie van financiële krapte succesvol te zijn en te blijven.

Hoe werkt de aanpak?

De aanpak van effectief opereren is uitgewerkt op basis van het ‘train-de-trainer model’. Binnen het programma Effectief Opereren onderscheiden we drie soorten modules. Naast de handleidingen voor de programmaleider en de bestuurder kennen we modules die zijn uitgewerkt voor de zorgprofessionals op de OK. Het zijn
(1) de basismodules, gericht op het op orde brengen van de OK,
(2) de voorwaarde scheppende modules en
(3) de procesmodules, gericht op specifieke onderdelen van het OK proces.

Elke module heeft steeds dezelfde opbouw en maakt gebruik van dezelfde ingrediënten.

Het programma Effectief opereren geeft structuur aan het implementeren en de verbeteringen waarmee het team de eigen doelen met behulp van het programma bereikt. Het is van belang op bestuursniveau commitment te hebben voor het implementeren van het programma.  Het programma kent ook een vanzelfsprekende volgorde. We starten met de basismodules. Vervolgens zijn de voorwaarde scheppende modules aan de beurt. Om daarna aan de slag te gaan met de procesmodules.
​Elke module gaat uit van het verbetermodel, dat het team een methodische aanpak biedt in het verbeteren van de OK processen. Dit verbetermodel is gebaseerd op het model van de IHI.

Contactpersoon

Maaike-Veenvliet

Maaike Veenvliet

WEET U OOK OVER PRODUCTIVE WARD?

Productive Ward is gericht op verpleegafdelingen in een ziekenhuis.

LEES MEER