Productive Care

De basis op orde

ONZE VISIE

Wij zien dat mensen graag willen veranderen, maar dat ze niet veranderd willen worden. Daarnaast geloven we dat mensen gemotiveerd zijn door zingevend werk, een bepaalde regelruimte (autonomie) en de wens om hun werk steeds beter te willen en te kunnen doen (meesterschap). In de aanpak van Productive Care zijn deze onderdelen het uitgangspunt.

Voor wie is het?

Productive Care is bedoeld voor organisaties in de V&V sector, met name verpleeg- en verzorgingshuizen.

Wat is het?

Productive Care biedt teams en teamleiders een praktische stap-voor-stap methode over hoe zij het dagelijks werk op de afdeling kunnen verbeteren. De teams maken daarbij gebruik van hun ervaring en kennis over de geleverde cliëntenzorg om hun eigen oplossingen te ontwikkelen.

De Productive Care aanpak is gebaseerd op LEAN en bewezen effectief. Aan de hand van verschillende modules, werkbijeenkomsten, de Productive Care-box en persoonlijke ondersteuning – ook op de werkplek -brengt het team de verbetering tot stand.

Hoe werkt de aanpak?

Productive Care biedt teams en teamleiders een praktische stap-voor-stap methode over hoe zij het dagelijks werk op de afdeling kunnen verbeteren. Organisaties worden geholpen op vier dimensies: betere cliëntbeleving, betere kwaliteit van zorg, grotere medewerkerstevredenheid en gezonde bedrijfsvoering. Hoe?

  • De teams ontwikkelen zelf oplossingen op basis van kennis en ervaring én die van het programma.
  • Het programma bestaat uit handleidingen, elf modules en een toolkit met praktische hulpmiddelen. Voor de belangrijkste onderdelen van het werk is een duidelijk en praktijkgericht boekje gemaakt; de modules. De verzameling zit in een box die u kant en klaar in huis krijgt.
  • Onze adviseurs van Productive Care hebben een ondersteunende rol en faciliteren de veranderingen op afstand. Zij leiden de verbeterteams van de (pilot)afdelingen en interne begeleiders/ stafmedewerkers (die de afdelingsteams zullen ondersteunen) op en zorgen ervoor dat het zorgteam daarna zelf en zonder steun verder kan.

Het veranderen en in stand houden van een cultuuromslag in een zorginstelling is lastig. Productive Care heeft hier dan ook veel aandacht voor. Het programma laat teams alle verbeteringen zelf bepalen, implementeren en borgen.

ACHTERGRONDINFORMATIE

Productive Care is meer dan project. Het is een programma dat toewerkt naar nieuwe manieren van werken. Daarmee is het een programma voor altijd. De kracht van het programma is onder andere dat het gebruikmaakt van Lean en Six Sigma, zonder dat de medewerkers daarvoor een nieuwe vocabulaire moeten leren. PC vertaalt de theorie naar makkelijk toepasbare aanpakken, taal en methodes. Zo kunnen de medewerkers zelf aan de slag en neemt hun werkplezier toe.

Productive Care is dan ook een bottom-up benadering. Het team gaat zelf meten en ziet zo zelf wat er nog beter kan op de afdeling en waarom. Het gevolg is dat verbeteringen niet een opdracht van de teamleider is, maar de verantwoordelijkheid wordt van het team zelf. Dit is essentieel om verandering tot stand te brengen in een organisatie.

Benieuwd naar de resultaten? Hieronder leest u de ervaring van twee zorgorganisaties met Productive Care.

WEET U OOK OVER PRODUCTIVE POLI?

Het verbeterprogramma Productive Poli is gericht op het stimuleren, versterken en ondersteunen van professionals en hun leidinggevenden, met als doel het realiseren van aansprekende en aantoonbare verbeteringen op de polikliniek.

LEES MEER