Blog

Wat is Triple Aim?

Niet één doel, maar drie doelen tegelijk nastreven. Dat is wat volgens de aanpak van Triple Aim noodzakelijk is om vooruitgang te boeken in het huidige zorglandschap. Ook in Nederland. Maar wat houdt dit precies in?

Zorgorganisaties worden de komende jaren verwacht om zich te focussen op meerdere gebieden tegelijk, zoals gezondheidswinst en lagere kosten. In de Verenigde Staten werd dit vertaald in de drie doelstellingen van Triple Aim. Het kader is ontwikkeld door het Institute of Healthcare Improvement en waait langzaam over naar Nederland. Onze infographic laat de kern zien van de aanpak en de stappen die bijdragen aan het ontwikkelen van een succesvol Triple Aim traject.

Ook binnen CC zorgadviseurs speelt Triple Aim een belangrijke rol. Het is noodzakelijk om verder te denken dan in kortetermijnoplossingen. Wanneer alle drie de doelen tegelijkertijd worden nagestreefd en gerealiseerd, ontwikkelen we duurzame oplossingen die daadwerkelijk bijdragen aan de zorg van morgen. Triple Aim kan worden toegepast op meerdere niveaus. Het niveau van een specifiek ziektebeeld of behandelproces, op team-, wijk- en regionaal niveau. De succesvolle voorbeelden uit de VS zijn inspirerend.

Wat is Triple Aim? Lees het in deze infographic van CC zorgadviseurs.