Blog

“Zorg in de toekomst als teamsport”

Eric werd behandeld voor nierproblemen. Tijdens het onderzoek bleek dat hij ook hartproblemen had. Na weken van onderzoek kwam de zuster achter een schokkende ontdekking: zijn hartproblemen kwamen doordat drie dokters hetzelfde medicijn aan Eric hadden voorgeschreven, elk met een andere benaming. Hij had geen hartproblemen maar een overdosis. Hoe kan dit gebeuren? “Zorg moet een gecoördineerde teamsport zijn” zegt Eric Dishman.

Wake up and take control over your health

Hij heeft een vernieuwende visie op zorg, waarin de patiënt centraal staat. Belangrijk daarbij is dat er goed wordt samengewerkt met de verschillende zorgprofessionals en de patiënt. Ook gaat het sociale netwerk een belangrijke rol spelen, net als technologie en big data. We moeten volgens hem meer controle nemen over onze eigen gezondheid. Dit kan al via bepaalde apps, maar we moeten ook een kritische houding innemen. Iedereen is uniek en zorg zou daarom ook persoonlijk moeten zijn.

“De dokter – patiëntrelatie, één op één, is een relikwie van het verleden. De toekomst van de zorg zit in ‘smart teams’.”

Meer weten?

CC zorgadviseurs is het met Eric eens dat de patiënt een actieve rol moet krijgen en dat zorgverlening een teamsport moet worden, waarbij patiënten, familie en vooral zorgprofessionals goed op elkaar ingespeeld zijn. Bekijk het hele verhaal van Eric in onderstaande video of lees meer over patiëntgestuurde zorg.