OrganiserenZorgpaden

Behandeling binnen de ouderenzorg een black box

By 16 november 2015 No Comments

Behandeling binnen de geriatrische revalidatiezorg en ouderenzorg wordt in de praktijk vaak als een black box ervaren. Managers en behandelaren geven aan geen compleet beeld te hebben van de werkwijze van de behandeldienst, de tijdsbesteding, productiviteit, wanneer welke behandelaar welke behandeling uitvoert en wat deze behandelingen opleveren op het gebied van kwaliteit, maar ook in relatie tot kosten en opbrengsten. Door de complexe financiering van de behandeling wordt dit bemoeilijkt. Dit maakt het lastig om de behandeling te monitoren en daardoor ook te besturen. Hoe efficiënt en effectief zijn de behandelingen en wat merkt de cliënt hiervan? Kortom hoe kunnen behandelaren en de manager van de behandeldienst meer grip krijgen op de behandeling? In dit deel van de artikelenreeks over zorgpaden gaan we hier verder op in.

Van black box naar vergrootglas: werken met zorgpaden

Een bewezen aanpak voor deze bovenstaande vragen is het standaardiseren van de behandeling met de ontwikkeling en implementatie van zorgpaden. Een zorgpad is het vaststellen van de meest optimale route van het zorgproces voor een specifieke cliëntgroep, afspraken maken over de geleverde zorg en hoe de verschillende stappen in het proces systematisch en planmatig op elkaar kunnen worden afgestemd. Zorgpaden maken het aanbod in de organisatie inzichtelijk en mogelijk om te standaardiseren. Hierdoor kan er efficiënter, effectiever maar vooral meer klant-, kwaliteit- en kostenbewust behandeld worden. Natuurlijk maak je hierbij ook afspraken over maatwerk. En hoewel de behandeling aan cliënten op een somatische of PG-afdeling meestal veel meer van elkaar verschilt dan die aan een revalidant met een heupfractuur, is het ook voor deze doelgroepen mogelijk om bepaalde afspraken te maken over standaardisatie van de behandeling.

Zorgpaden opgebouwd uit modules: wie wat wanneer doet

Passend bij de ontwikkelingen binnen de markt en de geschetste kaders van Verenso zijn binnen onze aanpak de zorgpaden opgebouwd uit modules. Een module is een samengesteld deel van de behandeling waarin één of meerdere professionals een rol en taak hebben passend bij de zorgvraag van de cliënt. Binnen deze modules bestaan afspraken over wie, wat en wanneer doet. De modules worden altijd op dezelfde manier uitgevoerd maar de samenstelling van een combinatie modules verschilt per cliënt(profiel) en wordt veelal bij het eerste MDO bepaald.

Gezamenlijke ontwikkeling zorgt voor duurzame borging binnen de organisatie

Binnen de geriatrische revalidatiezorg, maar ook op verpleegafdelingen, hebben de zorgmedewerkers een belangrijk aandeel in de kwaliteit van de behandeling. In de diverse contactmomenten die zij met de cliënt hebben kunnen zij namelijk met hen oefenen.

Zorgpaden levert meer op dan alleen inzicht en grip

Werken met zorgpaden levert ook:

  • Transparante processen voor de cliënt;
  • Eenduidigheid over de inhoud en de organisatie van het werk;
  • Goede afstemming tussen de verschillende disciplines;
  • Vernieuwde afspraken over invulling en rol van het multidisciplinair overleg;
  • De mogelijkheid om verder vooruit te kunnen plannen;
  • Inzicht in de tijdsbesteding van behandelaren;
  • Grip om te sturen op ligduur en behandelinzet.

Onze aanpak en toegevoegde waarde

Het ontwikkelen en implementeren van zorgpaden geldt als een verandertraject voor de behandelaren, zorgmedewerkers, management en bestuur. Het is dan ook belangrijk om het verandertraject samen met de medewerkers te doorlopen. Gezamenlijk de stip aan de horizon te bepalen om vervolgens stapje voor stapje de zorgpaden te implementeren. Deze aanpak zorgt voor een duurzame verandering, kenmerkend voor de aanpak van CC zorgadviseurs.

Binnenkort volgt een artikel waar we verder ingaan op hoe je als organisatie start met zorgpaden.