BlogpostOrganiserenZorgpaden

Differentiatie door standaardisatie

By 11 augustus 2015 No Comments

Wij verwachten dat in de toekomst steeds meer sprake zal zijn van gedifferentieerd behandelen. Dit kan eigenlijk alleen wanneer je de basisprocessen hiervoor goed hebt gestandaardiseerd. Anders valt de zorg en behandeling niet goed te organiseren en is deze waarschijnlijk ook onbetaalbaar.

Wij denken dat het mogelijk is om dit vanuit 4 perspectieven te organiseren (cliënt, professional, bedrijfsvoering, sturing), namelijk door (1) samen met de cliënt deze zorg en behandeling vorm te geven, (2) deze te concretiseren met behulp van de deskundigheid van professionals en (3) de bedrijfsvoering zo in te richten dat je ook kunt bieden wat je wilt en (4) te sturen op vooraf gestelde prestatie-indicatoren. Hoe dit eruit ziet geven we weer in onderstaand figuur:

 

EBCoD

 

Wat doet Scania?

Als voorbeeld kijken wij naar Scania, een bekende fabrikant van vrachtwagens. Scania stemt aan de voorkant met de klant af wat het resultaat moet zijn. Deze klantvraag kan sterk variëren (hoge mate van differentiatie), afhankelijk van de specifieke wensen van de klant.

Om dit zo efficiënt mogelijk te organiseren heeft Scania haar aanbod zo verdeeld in allemaal kleine stukjes, ook wel modules genoemd, dat elk eindproduct een andere samenstelling is van dezelfde modules. Deze modules zijn gestandaardiseerd; van elke bouwsteen is duidelijk wie er aan werken, hoe lang, welke materialen nodig zijn, wat dit kost etc. De logistieke uitdaging zit in de realisatie van de verzameling van modules; soms in serie, soms parallel etc. Duidelijke planprocessen helpen om dit proces te stroomlijnen. Zelf formuleert Scania een aantal prestatie-indicatoren om tijdens het proces zicht te kunnen houden op hoe het proces verloopt, ‘de zogenaamde metertjes’.

Natuurlijk begrijpen we dat de zorgsector geen Scania is, maar we kunnen er wel van leren! Volgens ons kan het ook zo in de zorg. En dan valt er nog veel winst in te behalen. Wat wij nu veelal zien is dat in veel organisaties onder de noemer van zorgpaden een eerste stap is gemaakt door professionals vanuit hun deskundigheid een beschrijving te laten maken van wat zij doen. Dit lijkt echter vaak sterk geredeneerd vanuit de beste behandeling vanuit professioneel oogpunt en niet vanuit het perspectief van de klant. Ook blijken de professionele perspectieven nog wel eens van elkaar te verschillen, waardoor het ingewikkeld wordt om tot eenzelfde aanpak te komen. Of blijkt het een uitdaging om procesoverstijgend naar de best passende aanpak te kijken, in plaats vanuit de eigen discipline te optimaliseren.

In onze aanpak gaan we telkens uit van de vraag van de cliënt, het liefst door deze ook zoveel mogelijk erbij te betrekken. Dit is gebaseerd op de principes van Experience Based codesign. Wat is voor hem/haar van toegevoegde waarde? En wat betekent dit dan voor de inhoud van de behandeling?

Daarbij benutten we natuurlijk wel de deskundigheid van de professionals en maken we ook gebruik van gegevens uit historische data (ten aanzien van ligduur, behandelinzet, etc.). Modulair werken is het uitgangspunt. Hiermee standaardiseer je de losse onderdelen. Met behulp van duidelijke beslisbomen maak je duidelijk welke module wanneer ingezet wordt.

Verder kenmerkt onze aanpak zich door vervolgens de vertaalslag te maken ‘van papier naar praktijk’. Oftewel, hoe ga je er voor zorgen dat hetgeen je met elkaar bedacht hebt ook onderdeel wordt van de bedrijfsvoering (te denken aan cliëntplanning, roosters, facturatie van tijdsregistratie)? Zorglogistiek speelt hierin een belangrijke rol.

Ten slotte is een belangrijk onderdeel van onze aanpak om vanaf het begin aandacht te hebben voor de besturing van de zorg en behandeling. Dit doen we met behulp van het opstellen van een duidelijke visie, vervolgens doelstellingen en kpi’s, om deze gedurende het proces te volgen. Middels een heldere monitoringsstructuur en duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden kun je echt gaan werken aan continu verbeteren.

In de komende tijd volgt op onze website meer informatie over wat deze aanpak precies inhoudt en hoe wij daarin elementen uit Lean, veranderkunde, procesoptimalisatie, zorgpaden, Experience Based Design en besturing bij elkaar brengen.