Landelijke programma'sProcesoptimalisatieZorgpaden

Revalidatie in Beweging: De resultaten

By 19 januari 2011 No Comments

In opdracht van ZonMw heeft CC Zorgadviseurs drie jaar lang uitvoering gegeven aan het landelijke verbeterprogramma Revalidatie in Beweging. Aan dit programma heeft tweederde van alle revalidatiecentra in Nederland deelgenomen. Op 16 december jl. is het programma afgerond en zijn de resultaten gepresenteerd.

Het programma heeft aangetoond dat door toepassing van zorglogistiek binnen de revalidatiezorg verbeteringen gerealiseerd kunnen worden in de wacht- en doorlooptijden, waardoor meer patiënten kunnen worden behandeld, bij gelijkblijvende capaciteit. De wachttijd tussen aanmelding en start van de behandeling zijn met gemiddeld 30% gedaald. Door de toepassing van zorgprogramma’s en –paden is de behandelduur met ruim 20% verkort, waardoor met dezelfde capaciteit aanzienlijk meer patiënten kunnen worden behandeld. Een focusgroep van professionals, onder leiding van twee hoogleraren revalidatiegeneeskunde, kwam tot de conclusie dat het programma ook een gunstige invloed had op de kwaliteit van zorg.

De resultaten van het programma zijn na te lezen in het eindrapport. Om actief bij te dragen aan een verdere ontwikkelingen van het zorglogistieke deskundigheidsniveau binnen de revalidatiesector, start CC in maart met een TOPclass Zorglogsitiek voor de revalidatie. Dit is een intensief en hoogwaardig opleidingstraject dat in samenwerking met de Vrije Universiteit wordt aangeboden. Meer informatie over het programma vindt u in de studiegids 2011.

Marcel de Jong