CC ZORGADVISEURS
ACTIEF SINDS 1991

VOOR VITALE ORGANISATIES IN DE ZORG

We ondersteunen zorgorganisaties, teams en professionals vitaal te zijn en te blijven. Veranderen met veldexpertise. In de zorg en welzijn. Al sinds 1991.

MANAGEMENT & TEAMS

Onze visie en bedrijf

Onze visie

We ondersteunen mensen, team en organisaties in de gezondheidszorg om (zich) voortdurend te verbeteren. Dat doen we door ons primair te richten op de performance van mensen, teams en organisaties. Daarbij beschouwen we organisaties als complexe adaptieve systemen, waarin we streven naar optimalisatie van het geheel.

Ons bedrijf

CC begon als Compliance Consult in 1991 vanuit het kruiswerk en ontwikkelde zich in een paar jaar tijd tot een volwaardig adviesbureau. Eerst gehuisvest in Gouda, en al snel naar Woerden verhuisd, waar we nu al meer dan 20 jaar gevestigd zijn.

Lag in het begin onze aandacht vooral bij de V&V en thuiszorg , in de loop van de jaren kwamen daar ook de ziekenhuizen, de gehandicaptensector, de gemeenten en Welzijn bij. Al jaren zijn we verbonden aan de beroepsontwikkeling en daarmee aan de V&VN. De afgelopen jaren verdelen we onze aandacht 50/50 tussen cure en care sector.

In 2008 hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de NHS om de Productives naar Nederland te brengen. We zijn gestart met digitale productontwikkeling en hebben aan de wieg gestaan van Hotflo. Sinds 2012 zijn we daar aandeelhouder van. In 2008 zijn we gefuseerd met Prismant. Na een tweetal jaar zijn we weer zelfstandig verder gegaan.

Samen met CBO, Vilans en het toenmalige TNO Management Consultants hebben we in 2014 de Stichting Effectieve Zorg opgericht. Deze Stichting heeft tot doel om de zorg in de V&V verder te verbeteren.

Sinds 2015 brengen we ook APPS op de markt. De MMO is daar het beste bewijs van. Als onderdeel van continue verbeteren een onmisbare tool. In 2016 heeft dat geleid tot de oprichting van CC APP BV, waarin we samen met andere partners APPS ontwikkelen.

We zijn onvermoeibaar in ons streven naar verbetering en vernieuwing in de zorg. De samenwerking met Tulser op dit gebied, resulterend in het concept van het Effectieve ziekenhuis is het tastbare bewijs daarvan.

De komende jaren geven we daar verder vorm aan. Om op die manier een positieve impact hebben op het werk in de zorg.

Onze Aanpak

Gericht op mensen en hun prestaties

Mensen zijn gelukkiger en presteren beter als ze weten waarvoor ze elke dag opstaan, naar hun werk gaan en wat hen motiveert. Daarom stimuleren we mensen in organisaties duidelijke doelen na te streven. In woorden en gericht op hun dagelijkse werk. In onze aanpak staat het presteren op basis van persoonlijke en organisatiedoelstellingen centraal. Weten waarom je doet wat je doet en wat jouw bijdrage is aan het geheel. En waarom dat belangrijk is, voor jou en voor de mensen waarvoor je het doet. Dat geldt voor professionals, leidinggevenden/managers en de collega’s uit de ondersteunende diensten.

Implementeren, met support, leren in de praktijk.

Na al die jaren weten we dat implementeren van veranderingen begint bij de mensen zelf. Iedereen wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden is dan ook ons credo. Ook als het gaat om complexe of moeilijke transities. Alleen als mensen de verandering willen leven kan er sprake zijn van verbetering of vernieuwing. Daar hebben we onze methoden voor ontwikkeld. Op basis van wetenschappelijk bewijs in combinatie met onze ervaring. En vanzelfsprekend in afstemming met de wensen van de ander. Want alleen dan gebeurt het. Dat is uitdagend voor ons en vaak ook voor de mensen en organisaties met wie we werken. We meten hun progressie en geven daar gezamenlijk betekenis aan. Daarmee wordt de vooruitgang zichtbaar, meetbaar en (soms) inbaar. Het vormt de basis voor het leren van en met elkaar.

Ontwikkelingsgericht, met oog voor innovatie.

De wereld is in beweging. Steeds sneller lijkt wel. Daarom hanteren we methoden, waarin de ontwikkelingen daadwerkelijk tot hun recht kunnen komen. Door standaardisatie, omdat daardoor differentiatie mogelijk is. En door innovatie, omdat het recht doet aan de ontwikkelingen. Altijd zijn we gericht op de ontwikkeling, van mensen, teams of organisaties.

Waarde gedreven organiseren: we zien organisaties als complexe adaptieve systemen

Bij complexe transformaties is het noodzakelijk om alle aspecten die van invloed zijn in het oog te hebben en in onderlinge balans te houden of te brengen. In onze benadering gaan we ervan uit dat organisaties complexe (adaptieve) systemen zijn, waarin als je een onderdeel aanpast, ook oog moet hebben voor de gevolgen van de rest van het systeem. Om te voorkomen dat optimalisatie van een onderdeel leidt tot suboptimalisatie van het geheel. En te zorgen dat verbeteringen van een deel ook daadwerkelijk verbeteringen zijn van het geheel.

Taal en communicatie als belangrijk onderdeel van de verandering

Wij merken dat taal en communicatie belangrijk bestanddelen van ons werk zijn. Zeker in een periode waarin er weinig tijd is of lijkt te zijn om elkaar – al is het maar even – te ont-moeten. In onze aanpak staan we hier altijd en soms vaak bij stil. Goede en passende communicatie kan een veranderproces immers versnellen. Gebrek aan of juist onjuiste communicatie kan die ook verstoren. Respectvolle communicatie vormt ons uitgangspunt, persoonlijk en onderling in teams. We zijn daar alert op en besteden er aandacht aan. Omdat iedereen een respectvolle benadering verdient.

ONS TEAM

ARJEN JENINGA
MAAIKE VEENVLIET
ROLAND PEPPEL
SIETSE DE GLEE
DÉSIRÉE BIERLAAGH
IRENE VAN RIJNSOEVER
INGRID JANSSEN
SJORS FRIELINK
ANDREA MUÑOZ
VIVIANNE ALTINK
MARIËTTE VAN VEENENDAAL
THEO KOKS
ELLY VAN HAAREN
MARGRIET BOERMA
HESTER JIPPES
HARRY WOLDENDORP
GUY TEN BRUGGENCATE
JOS COLLIGNON

Wilt u meer weten over ons, neem dan contact op, per mail of telefoon.

Download hier de algemene voorwaarden en klachtenprocedure van CC zorgadviseurs.

Kantooradres Houttuinlaan 14, 3447 GM Woerden
Postadres Postbus 644, 3440 AP Woerden
t 0348 493 000 | [email protected]