Voortdurend beter

CC zorgadviseurs

Voor vitale organisaties

Maatregelen in verband met Coronavirus
12 mei 2020 – In verband de situatie rondom het Coronavirus nemen wij maatregelen met het oog op de gezondheid van collega’s en klanten. Wij volgen de maatregelen van het RIVM om besmettingsrisico’s te beperken en ervoor te zorgen dat wij u de dienstverlening kunnen blijven bieden die in deze situatie past.
Wij stemmen de locatie van onze overleggen per vraag samen met de opdrachtgever af op de behoefte en mogelijkheden. Verder faciliteren wij graag de mogelijkheid om digitaal te overleggen.
Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Telefonisch kan dit via 0348 493 000 of per e-mail op [email protected].
VOORTDUREND
VERBETEREN
SHARED
GOVERNANCE
MANAGEMENT &
TEAMS
STRATEGIE &
ORGANISEREN

ONZE VISIE

We ondersteunen mensen, team en organisaties in de gezondheidszorg om (zich) voortdurend te verbeteren. Dat doen we door ons primair te richten op de performance van mensen, teams en organisaties. Daarbij beschouwen we organisaties als complexe adaptieve systemen, waarin we streven naar optimalisatie van het geheel.

LEES MEER OVER ONZE VISIE

Gericht op mensen en hun prestaties

Mensen zijn gelukkiger en presteren beter als ze weten waarvoor ze elke dag opstaan, naar hun werk gaan en wat hen motiveert. Daarom stimuleren we mensen in organisaties duidelijke doelen na te streven. In woorden en gericht op hun dagelijkse werk. In onze aanpak staat het presteren op basis van persoonlijke en organisatiedoelstellingen centraal. Weten waarom je doet wat je doet en wat jouw bijdrage is aan het geheel. En waarom dat belangrijk is, voor jou en voor de mensen waarvoor je het doet. Dat geldt voor professionals, leidinggevenden/managers en de collega’s uit de ondersteunende diensten.

Implementeren en verbeteren in de praktijk

Na al die jaren weten we dat implementeren van veranderingen begint bij de mensen zelf. Iedereen wil veranderen, maar niemand wil veranderd worden is dan ook ons credo. Ook als het gaat om complexe of moeilijke transities. Alleen als mensen de verandering willen leven kan er sprake zijn van verbetering of vernieuwing. Daar hebben we onze methoden voor ontwikkeld. Op basis van wetenschappelijk bewijs in combinatie met onze ervaring. En vanzelfsprekend in afstemming met de wensen van de ander. Want alleen dan gebeurt het. Dat is uitdagend voor ons en vaak ook voor de mensen en organisaties met wie we werken. We meten hun progressie en geven daar gezamenlijk betekenis aan. Daarmee wordt de vooruitgang zichtbaar, meetbaar en (soms) inbaar. Het vormt de basis voor het leren van en met elkaar.

Ontwikkelingsgericht, met oog voor innovatie

De wereld is in beweging. Steeds sneller lijkt wel. Daarom hanteren we methoden, waarin de ontwikkelingen daadwerkelijk tot hun recht kunnen komen. Door standaardisatie, omdat daardoor differentiatie mogelijk is. En door innovatie, omdat het recht doet aan de ontwikkelingen. Altijd zijn we gericht op de ontwikkeling, van mensen, teams of organisaties.

Organisaties als complexe adaptieve systemen

Bij complexe transformaties is het noodzakelijk om alle aspecten die van invloed zijn in het oog te hebben en in onderlinge balans te houden of te brengen. In onze benadering gaan we ervan uit dat organisaties complexe (adaptieve) systemen zijn, waarin als je een onderdeel aanpast, ook oog moet hebben voor de gevolgen van de rest van het systeem. Om te voorkomen dat optimalisatie van een onderdeel leidt tot suboptimalisatie van het geheel. En te zorgen dat verbeteringen van een deel ook daadwerkelijk verbeteringen zijn van het geheel.

Taal en communicatie als belangrijke voorwaarde

Wij merken dat taal en communicatie belangrijke bestanddelen van ons werk zijn. Zeker in een periode waarin er weinig tijd is of lijkt te zijn om elkaar – al is het maar even – te ont-moeten. In onze aanpak staan we hier altijd en soms vaak bij stil. Goede en passende communicatie kan een veranderproces immers versnellen. Gebrek aan of juist onjuiste communicatie kan die ook verstoren. Respectvolle communicatie vormt ons uitgangspunt, persoonlijk en onderling in teams. We zijn daar alert op en besteden er aandacht aan. Omdat iedereen een respectvolle benadering verdient.

Wie zijn
onze klanten?

We zijn sinds 1991 actief in de gezondheidszorg en werken voor (bijna) alle sectoren binnen de zorg. Met trots presenteren we onze klanten van de afgelopen jaren.

Ziekenhuizen

De afgelopen jaren zijn we in meer dan 40 ziekenhuizen actief. Of het nu gaat om capaciteitsmanagement, de invoering van zorgpaden, Productive Ward, Shared Governance of Verpleegkundige adviesraden. Ook zijn we actief op het gebied van het begeleiden van organisatiestructurering in het kader van waarde gedreven zorg.

Verpleging, verzorging, thuiszorg

Sinds het begin in 1991 onze basis. Het is een belangrijke sector voor ons. Met kennis op strategisch niveau en veel kennis over zelforganisatie, management en teams. We begeleiden al jaren Verpleegkundige en/of Verzorgende adviesraden (VVAR’s) en in de afgelopen jaren ondersteunen we ook bij de oprichting van Professionele Adviesraden (de PAR’s).

Organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking

De afgelopen jaren begeleiden we tussen de 5 en 10 organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Met name op het gebied van strategie en positionering en management en zelforganisatie. En als het gaat om innovatie in het kader van de Wmo.

Revalidatie

Na onze betrokkenheid bij de landelijke uitrol van Revalidatie in beweging zijn we vooral actief op het gebied van capaciteitsmanagement en Lean werken. Daarnaast ondersteunen we de afgelopen jaren ook bij de oprichting van Verpleegkundige Adviesraden (de VAR’s).

Jeugdzorg

In de afgelopen jaren raken we betrokken bij organisaties in het sociaal domein. Of het gaat om Jeugdzorg of om Maatschappelijke dienstverlening. In experimenten op het gebied van zelforganisatie of Lean werken of de begeleiding van teams en MT’s.

Landelijke projecten

De afgelopen jaren zijn we nauw betrokken bij een aantal landelijk projecten. Naast Revalidatie in Beweging en Proeftuinen Ouderenzorg zijn de bekende voorbeelden In Voor Zorg en Waardigheid en Trots. Ook de ontwikkeling van een leidraad voor verantwoorde personeelssamenstelling en de implementatie van De mond niet vergeten vallen ons ten deel.

Wat
houdt
ons
bezig?

10 april 2020 in Blogpost, Management, Nieuws

Handreiking dienststart en dienstevaluatie

De corona-crisis doet een appel op ons allemaal. Van veel kanten horen we hoe belangrijk…
Read More
9 april 2020 in Blogpost, Management, Nieuws

Is vreugde in werk belangrijk tijdens een pandemie?

Derek Feeley IHI President en CEO heeft een mooi artikel geschreven, waarom - ook op…
Read More
26 maart 2020 in Nieuws, Shared Governance

Coronawijzer voor adviesraden

Corona, help! Wat nu? Een vraag die menig adviesraad in Nederland zichzelf stelt. Of je…
Read More
21 februari 2019 in Shared Governance, VAR

Samen kom je verder

Adviesraden in de kleinschalige ouderenzorg Samen met 5 kleinschalige zorgorganisaties (De Lange Wei, De Merwelanden,…
Read More
Aantal projecten in 2017
120
Opdrachtgevers sinds 2010
265

Projecten en organisaties!

WILT U MEER WETEN?
Wilt u meer weten over onze aanpak?

Of gewoon eens kennismaken?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!