Zorgpaden

De basis voor waarde gedreven organiseren

ONZE VISIE

De gezondheidszorg is volop in beweging om de kwaliteit en veiligheid te verbeteren, het liefst tegen een gereduceerde kostprijs. De vraag naar complexe, chronische zorg neemt toe. Cliënten worden mondiger, nemen steeds meer eigen regie en vragen naar zorg op maat. Het aanbod van zorg verandert onder meer door betere behandelmethoden, nieuwe technologie en toenemende transmurale samenwerkingsverbanden. Om complexe zorg op maat te leveren moeten we de basisprocessen voor onderzoek en behandeling standaardiseren. Geen differentiatie in onderzoek en behandeling zonder standaardisatie van processen!

VOOR WIE IS HET?

De aanpak is gericht op alle multidisciplinaire (transmurale) teams die een of meer zorgpaden willen ontwikkelen, implementeren, evalueren en borgen.

Wat is het?

Zorgpaden zijn een belangrijke methodiek om zowel de standaardisatie van processen als de differentiatie in onderzoek en behandeling te realiseren. Zorgpaden verbeteren de inhoud, organisatie en coördinatie van de zorg. Ze bieden 4 perspectieven: de visie van de patiënt en familie, de beschikbare evidence, de eigen organisatie en het team en samenwerkingspartners in de keten.

Zorgpaden hebben een nauwe relatie met Value Based Healthcare (VBHC). Vaak zijn ze onontbeerlijk bij het inrichting van Integrated Practice Units (IPU’s), die de basis vormen van VBHC.

Hoe werkt de aanpak?

Een zorgpad is vanuit 4 uitgangspunten te organiseren:

  • De wensen en noden van de cliënt centraal
  • De kennis en kunde van de professionals
  • De inrichting van de bedrijfsvoering van de organisatie
  • Feedback en sturing op vooraf opgestelde indicatoren

Onze aanpak richt zich op de ontwikkeling van landelijke en lokale zorgpaden. Een landelijk zorgpad wordt ontwikkeld door een tijdelijk, multidisciplinair samenwerkingsverband van patiënten en professionals uit verschillende organisaties. Binnen dit samenwerkingsverband worden de doelen en sleutelinterventies vastgesteld. Bij de ontwikkeling van lokale zorgpaden staan daarnaast ook de organisatie van zorg (wie doet wat, op welk moment) beschreven. Indien beschikbaar kunnen landelijke zorgpaden of zorgprogramma’s als basis dienen voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en borging van lokale (organisatie-specifieke of transmurale) zorgpaden. Bij het betrekken van patiënten maken we gebruik van Experience Based co-design (EBCD).

Contactpersoon

IngridJanssen

Ingrid Janssen

STRATEGISCHE VRAAGSTUKKEN

Koerszetten, scenario’s of netwerken.

LEES MEER