Scroll to top
Kwaliteit

Van visie naar praktijk in Atlant

Zelf keuzes maken en beslissingen nemen, dat vinden ze bij Atlant belangrijk. Zowel voor hun bewoners, als voor hun medewerkers. Basis voor Beter helpt Atlant om deze visie te vertalen naar de praktijk. De afgelopen periode heeft CC zorgadviseurs met Atlant gewerkt aan de voorbereiding en inrichting van het programma.

De visie van Atlant is “Wij geven ruimte”. Onderdeel van het geven van ruimte is het bieden van keuzes. Zelf keuzes maken is voor iedereen fijn, voor de bewoners én voor de medewerkers. Deze visie in praktijk brengen vraagt om een concrete aanpak en handvatten. Die vindt Atlant in het programma Basis voor Beter. Het helpt teams om keuzes te maken in wat ze willen verbeteren en hier stapsgewijs aan te werken. Medewerkers komen in hun werk regelmatig dingen tegen waarvan ze denken ‘kan dat niet anders, sneller, handiger?’ Met de verbetermethodiek van Basis voor Beter gaan teams hier zelf mee aan de slag.

Atlant start met een pilot op twee locaties. Op deze locaties is een verbeterteam samengesteld bestaande uit verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. De verbeterteams worden ondersteund door hun verpleegkundig kwaliteitscoach en de manager van de locatie. De teams leren werken met de verbetercyclus en het verbeterbord. Daarbij versterken we graag wat al aanwezig is. Zo werkte een van de locaties al met succes met een verbeterbord, dat betekent dat we daar met Basis voor Beter op aansluiten.

De teams hebben inmiddels een eerste werkplaatsbijeenkomst gehad over het cliëntperspectief – kijken door de ogen van je cliënt. Een belangrijk uitgangspunt voor alle verbeteringen die het team gaat doen. Binnenkort starten de teams met hun eerste verbeterpunt.