Zorg

Verbetering realiseren volgens het Triple Aim-principe

De Nederlandse gezondheidszorg is volop in beweging. Ingegeven door onder meer balans in kwaliteit en doelmatigheid, sterkere positie van zorgvragers, transparantie en intrede van nieuwe professionals en veranderende wetgeving. Kortom, dit vraagt om nieuwe vormen van zorg, samenwerking over de sectoren heen en innovatieve organisatieprincipes. CC heeft oog voor vernieuwing. Of dit nu landelijk, in de regio, in organisaties of op het niveau van professionals is. Met inzet van onze uitgebreide expertise van de gezondheidszorg is CC ondersteunend en altijd samen zoekend naar de beste oplossing. Daarbij wordt het effect van de verandering altijd in het oog gehouden. Verbetering van de organisatie, efficiency, niet in de laatste plaats gezondheidswinst zijn thema’s die voor CC centraal staan bij zorgadvies.

TRIPLE-AIM_CC-ZORGADVISEURS

Door de huidige ontwikkelingen in de revalidatiezorg worden organisaties in deze sector verwacht om zich te focussen op meerdere gebieden tegelijk, zoals gezondheidswinst en lagere kosten. Dit resulteert in Triple Aim, een verzamelnaam voor drie doelstellingen die bij organisaties in de revalidatiezorg centraal staan: hoge patiënttevredenheid, hoge kwaliteit zorg en een balans tussen maximale gezondheidswinst per regio en lage kosten per hoofd van de bevolking.

Open de Infographic “Wat is Triple Aim?”
Wat is Triple Aim? Lees het in deze infographic van CC zorgadviseurs.